eHealth a telemedicína

Tato webová stránka slouží korder a coursework nahrávání seminárních prací z předmětu B02171 eHealth a telemedicína. Seminární práce musí být v rozsahu alespoň dvou normostran původního VLASTNÍHO textu. Téma práce obdrží každý student na úvodní přednášce.

Přesný návod, jak odevzdat seminárníghostwriting berlin práci, najdete na webu www.doktorweb.cz. Tam také najdete všeobecné informace týkající se výuky tohoto předmětu.

Komentáře nejsou povoleny.