Asistivní technologie v rámci eHealth a telemedicíny

Co je vlastně eHealth?

eHealth je termín pro elektronické zdravotnictví. Využívají se při něm informační a komunikační technologie.

Nástroje elektronického zařízení se využívají mezi:

  1. lékařem – pacientem
  2. lékařem – lékařem
  3.  pacientem – pacientem
  4. Lékařským zařízením – lékařským zařízením

Rozvoj elektronického zdravotnictví vyžaduje spolupráci jednotlivých občanů, lékařů, zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, orgánů veřejné správy společně s obchodními společnostmi a nevládními organizacemi při tvorbě určitých standardů a metod. Tato spolupráce je zastřešena mezirezortním koordinačním výborem pro zavedení eHealth v ČR, které zřídil ministr zdravotnictví v roce 2007.

Asistivní technologie je jakýkoliv nástroj, zařízení, software nebo systém, využívající zpravidla moderní technologie (zejména senzory, aktuátory, informační a komunikační technologie).

Jeho cílem je udržet nebo posílit funkční schopnosti postižených jedinců a tím jim zlepšit kvalitu života, umožnit soběstačnost a samostatnost.

Jsou to například mluvící zařízení pro zrakově postižené, světelná zařízení pro sluchově postižené a v telemedicíně je to speciální kardiostimulátor a jiné miniaturní senzory zpravidla umístěné na těle pacienta, nebo v jeho bezprostředním okolí.

Telemedicína je nedílnou součástí elektronického zdravotnictví, které umožňuje pacientů dálkovou komunikaci s lékařem. To zahrnuje možnosti monitoringu pacientů pomocí internetu nebo mobilních komunikačních systémů. Sleduje se například tepová frekvence, tlak a další. Pomocí určitých technických pomůcek

Telemedicína byla prvně využita v 60. letech 20. století u pacientů s pokročilým srdečním selháním ve skandinávských zemích. V České republice existují tato pracoviště od roku 2003. V současné době se provádí asi na osmi českých pracovištích a jedním z nich je Centrum pro eHealth a telemedicínu 1. LF UK.

Nejčastější využití telemedicíny je v oblasti kardiologie, kdy se implantuje kardiostimulátor, díky němuž se může po celý den monitorovat tepová frekvence. Poté jsou pomocí vestavěné anténky přenesena nasbíraná data do přenosného kardiomessengeru a následně jsou odeslána prostřednictvím mobilní sítě GSM do servisního centra, kde se data třídí a odesílají na jednotlivá zdravotnická zařízení, kde je denně vyhodnocují lékaři.

Monitorování krevního tlaku je obdobné, jako u pacientů u kterých se sleduje činnost srdce, ale místo kardiostimulátoru se používá elektronický tlakoměr. Tato léčba je určena pro pacienty, kteří užívají více než tři léky pro léčbu vysokého krevního tlaku a jejichž léčba vysokého krevního tlaku je komplikovaná. Tento systém umožňuje lékařům monitorovat kontinuálně hodnoty systolického a diastolického tlaku v čase.

Dalším příkladem je využití telerehabilitace např. pro osoby s motorickým postižením.
Podmínkou je mít k dispozici příslušné zařízení, předměty s odpovídajícími senzory, pomocí
nichž je možné snímat aktivitu při předepsané rehabilitaci, zaznamenávat a přenášet na lékařské pracoviště. Zařízení, které může sloužit i jako asistivní pomůcka, může být zároveň rehabilitačním zařízením. Bude jen záležet na režimu činnosti, tj. zda bude zároveň zaznamenávat a případně vyhodnocovat měřená data.

Další výhoda elektronického zdravotnictví je propojení databází mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními, čímž se usnadní práce lékaře, protože má možnost nahlédnout do lékařských zpráv a provedených vyšetření na jiných pracovištích a tudíž nemusí pacienta odesílat znovu na vyšetření ve svém zdravotnickém zařízení. Tím se značně urychlí a zlevní zdravotní péče.

Telemedicína zlevňuje náklady na léčbu, zlepšuje kvalitu života sledovaných pacientů, omezuje počet návštěv v ambulanci, dává nemocným pocit jistoty, že jsou pod neustálým dohledem lékaře.

Lékařům umožňuje telemedicína neustálý přehled o stavu pacienta, okamžitě je informuje o mimořádné situaci sledovaného orgánu a jeho funkci.

Na druhou stranu je také nezbytné zajistit bezpečnost poskytovaných dat proti jejich zneužití, a proto se telemedicíny pacienti často obávají a nedůvěřují jí.

Hlavní přínosy telemedicíny jsou tedy:

• monitorování pacientů doma zkrátí dobu hospitalizace;

• efektivní využití telemedicíny zkrátí čekací doby;

• větší část zdravotní péče může být poskytována v místních zdravotnických zařízeních, možnost využití konzultací s experty na dálku;

• lepší dostupností odborných lékařů telemedicína umožní zlepšit kvalitu poskytované péče;

• efektivní dělba práce zdravotníků – možnost restrukturalizace a zefektivnění systémů poskytování zdravotní péče.

V posledních letech vzniklo několik studií, které se zabývaly akceptací a využitím asistivních technologií zejména staršími lidmi. Ukazuje se, že obava z toho, že nebudou ochotni taková zařízení používat, je lichá. Podstatné je to, jakým způsobem jsou s technologií seznámeni a jak je uživatelsky přívětivá.

Lenka Menyová

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív, eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.