Archiv rubriky: Uznané seminární práce

této rubrice jsou zařazeny seminární práce studentů z předmětúů eHealth a telemedicína a Management zdravotnictví. Je-li zde zobrazena vaše práce, máte nárok na zápočet. Schválené práce jsou řazeny chronologicky od nejnovější. Pokud hledáte instrukce, jak zpracovat seminární práci, kliněte v menu tohoto webu na hlavní nabídku eLearning 1. LF UK Praha. Pokud hledáte výukové texty, předěte na www.doktorweb.cz.

Telemedicína ve stomatologii

Telemedicína pojem, který nejdříve rozdělíme na předponu tele-, původem z řečtiny, což znamená na dálku a medeor původem z latiny, což znamená léčení. Tedy dohromady pojem telemedicína  znamená komunikace na dálku, za účelem poskytnout informace k léčení. Telemedicína se dnes využívá v mnoha odborných … Celý příspěvek

Rubriky: Archív, eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Telemedicína ve stomatologii

Telemedicína v oftalmologii

Telemedicína umožňuje přenos medicínských informací, ať již grafických, hlasových, obrazových či zvukových mezi dvěma či více subjekty bez ohledu na to, kde se dané subjekty nacházejí. Těmito subjekty mohou být: Lékař a pacient Lékaři mezi sebou Jednotlivá zdravotnická pracoviště Jiná … Celý příspěvek

Rubriky: Archív, eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Telemedicína v oftalmologii

eHealth jako součást eGovernment

eGovernment je vlastně elektronizace veřejné správy, která se zabývá poskytováním veřejných služeb a záležitostí. Veřejnou správou jsou také označovány příslušné úřady. eGovernment má tedy za úkol převádět data veřejné správy do elektronické podoby. Tyto data jsou pak prostřednictvím služeb levnější, … Celý příspěvek

Rubriky: Archív, eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem eHealth jako součást eGovernment

Teletraumatologie

Obor Teletraumatológia v sebe spája dva pojmy. A to telemedicínu a traumatológiu. Telemedicína  je prenos lekárskych informácií na diaľku ako je napríklad tlak, či tep prostredníctvom telekomunikačných technológií ako napríklad e-maily, telefóny, či prostredníctvom skype-u. Takto doktor zisťuje stav pacienta a poskytuje zdravotnícku … Celý příspěvek

Rubriky: Archív, eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Teletraumatologie

Historie eHealth a eGovernment v České republice

Historie eHealth a eGovernment v České republice   eGovernment V posledních desetiletích se začíná využívat rozvoje elektronických komunikačních technologií v oblasti komunikace občana a státu. Tato elektronizace státní správy se označuje termínem „eGovernment“, který pochází z angličtiny (eGovernment = elektronické vládnutí). Volně přeloženo se … Celý příspěvek

Rubriky: eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Historie eHealth a eGovernment v České republice

Telemedicína v oftalmologii

Telemedicína slúži k sprostredkovaniu výmeny zdravotných informácií medzi dvomi alebo viacerými fyzicky vzdialenými subjektmi pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, napríklad v podobe snímania zdravotných informácií a ich odosielania na následnú analýzu, alebo v podobe obrazovej a zvukovej komunikácie medzi zdravotníckymi pracovníkmi, … Celý příspěvek

Rubriky: eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Telemedicína v oftalmologii

IZIP – představy a skutečnost. Existují alternativy do budoucna? Srovnejte s prohlášením Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP

IZIP – představy a skutečnost. Existují alternativy do budoucna? Srovnejte s prohlášením Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP   IZIP neboli Elektronická zdravotní knížka Výhody EZK obecně (podle www.izip.cz) Pro klienta klient je informován o zdravotní péči a má … Celý příspěvek

Rubriky: eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IZIP – představy a skutečnost. Existují alternativy do budoucna? Srovnejte s prohlášením Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP

Rizika zneužití eHealth, zejména ochrana dat apod.

Bez informačních technologií si lze dnešní život jen těžko představit. Zasahují do našeho života ve všech sférách, v životě osobním i pracovním, aniž bychom si to často uvědomovali. Informační technologie hrají významnou roli ve všech oborech, a tak se samozřejmě velmi … Celý příspěvek

Rubriky: eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rizika zneužití eHealth, zejména ochrana dat apod.

Robotické operace na dálku

Co je robotická chirurgie: Jde o odvětví chirurgie, kdy při operaci pomáhá chirurgovi robot, který je řízen přes počítač nebo joystickem. Existují různé druhy robotů. Jsou roboti asistenční, roboti, kteří jsou navádění pomocí zobrazovacích technik a roboti chirurgičtí. Roboti asistivní … Celý příspěvek

Rubriky: eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Robotické operace na dálku

Dokumenty ministerstva zdravotnictví „Cíle projektů eHealth a věcné záměry projektů eHealth“ schválené v roce 2008

Cílem této práce je pojednání ohledně projektů eHealth schválené ministerstvem zdravotnictví v České Republice v roce 2008. Pojem eHealth charakterizuje elektronickou formu služeb týkající se zdravotnictví. Jde o snahu převést tiskovou formu záznamů zdravotních dispozic klientů (pacientů) v ČR a celé EU do … Celý příspěvek

Rubriky: eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dokumenty ministerstva zdravotnictví „Cíle projektů eHealth a věcné záměry projektů eHealth“ schválené v roce 2008