Dokumenty ministerstva zdravotnictví „Cíle projektů eHealth a věcné záměry projektů eHealth“ schválené v roce 2008

Cílem této práce je pojednání ohledně projektů eHealth schválené ministerstvem zdravotnictví v České Republice v roce 2008. Pojem eHealth charakterizuje elektronickou formu služeb týkající se zdravotnictví. Jde o snahu převést tiskovou formu záznamů zdravotních dispozic klientů (pacientů) v ČR a celé EU do elektronické podoby.

Záměry projektů eHealth jsou především z pohledu politického než technologického, přestože klíčovou roli na zrealizování hrají zejména moderní technologie jako je mobilní a internetová data, online spojení, telefonní komunikace a další technologie umožňující propojení lékařů a zdravotníků s klienty bez osobního kontaktu a komplementace jejich zdravotních dokumentů v elektronické podobě.

Jedná se o spojení komunikačních a informačních technologií za účelem zlepšit zdravotní služby, aktivně zapojit samotné pacienty, zefektivnit využívání finančních prostředků a zjednodušit léčbu, prevenci a další zdravotní situace.

Součástí projektu a modernizace zdravotního systému eHealth bude kompletní informovanost pacientů, jejich poučení a práva. Prohloubí se informace o zdraví a nemoci, možnosti léčby a s ní souvisejících služeb, dále rozšíříme informace ohledně individuálních služeb pro klienty, podpora svobodné volby lékaře. Neměly by chybět kvalitní informace ohledně pojišťoven, pojistných možností a jejich využití a pokrytí ve zdravotní péči.

Elektronické zdravotnictví je založeno na nepřetržité dostupnosti zdravotních dat online, jejich naprostou bezpečnost, zálohování, ukládání a rychlého využívání prostřednictvím internetu, webových aplikací a jiných. I přes online přístup zdravotníků k datům klientům je brána maximální obezřetnost na právo o utajení osobních údajů.

Stát zajistí veškerou legislativu, dále se věnuje jen věcem, které strukturují základní postupy v eHealth, propojují možnosti a funkce na mezinárodní úrovni. Online systém zajišťuje registr všech zdravotníků a zdravotních zařízení, napomáhá vzdělání, vědě a výzkumu.

V souhrnu se jedná o níže uvedené skupiny, kterých by se elektronizace týkala.

 • 1.      Elektronická zdravotnická dokumentace
 • 2.      Elektronická preskripce (zde se jedná o elektronicky psané recepty pro pacienty)
 • 3.      Elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotnických služeb, elektronický platební styk
 • 4.      Registry a konsolidace resortních dat
 • a)       Úřad dohledu nad zdravotními pojišťovnami
 • b)       Registry zdravotníků a zdravotnických zařízení
 • c)       Datové rozhraní komunikací zdravotnických informačních systémů a centrální referenční rozhraní zdravotnických záznamů
 • 5.      Systémy podpory klinického rozhodování, standardy, klinické protokoly, Health Technology Assessment
 • 6.      Internetový portál ehealth, zdravotní informační systém pro občany, elektronizace pre/post graduálního vzdělávání, telemedicína

Předpokládá se, že by eHealth systém mohl přinést žadatelům, cílovým skupinám přínos v oblasti ekonomické, politické, personální, legislativní, kvalitativní i procesní. Projekt je nutno precizně naplánovat, spustit pilotní studii minimálně na 6 měsíců a dále vyhodnotit výsledky, vyloučit rizika projektu, která mohou být politické, technologické, finanční a další přidružené nedostatky.

Cíle projektu eHealth schválené v roce 2008 jsou pro každou skupinu specifické, ale vycházejí ze stejného záměru, což je zjednodušení, zefektivnění a dostupnější zdravotnická orientace jak pro lékaře, pacienty, pojišťovny a lékárníky.

 1. Elektronická zdravotnická dokumentace – měla by být založena na mezinárodních standardech, všude přístupná online, vysoce zabezpečená a přehledná co se týče všech dostupných informací o pacientech a zdravotních zařízení.
 2. Elektronická preskripce – elektronické předepisování léků, by mohlo i zcela nahradit nynější formu papírových receptů a vedlo by k zvýšení bezpečnosti, přehlednosti a kvality. Pojišťovny by měli přehled o proplacených lécích, lékárny by elektronickou formu předpisu rovnou mohli využít k proplacení léčiv od pojišťoven a lékařům i pacientům by to ušetřilo čas.
 1. Elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotnických služeb, elektronický platební styk –přesná a rychlá identifikace pacienta jak v rámci zdravotnictví ČR, tak i na mezinárodní úrovni dle platné legislativy EU. Jednalo by se o využití elektronického identifikátoru, v podobě čipové karty, který by klienta zařadil k dané pojišťovně a zdravotnímu plánu. Identifikátor by byl napojen na registry v oblasti zdravotnictví a využit k elektronické preskripci či pro platební transakci spojenou s výdajem za zdravotní služby (např. regulační poplatky, pohotovost atd.).
 2. Registry a konsolidace resortních dat – jednalo by se o ucelení a spojení všech již platných registrů z mnoha oblastí. Převedení registrů do jednotné moderní a funkční technologie by usnadnila komunikaci, využití, zapisování či změnu nashromážděných dat.
 3. Systémy podpory klinického rozhodování, standardy, klinické protokoly, Health Technology Assessment – jedná se o podporu vytvoření standartních postupů, obecné struktury, sjednocení algoritmů, což by zvýšilo kvalitu a bezpečnost poskytovaných zdravotnických služeb a naopak by to snížilo náklady.
 4. Internetový portál ehealth, zdravotní informační systém pro občany, elektronizace pre/post graduálního vzdělávání, telemedicína – je to založeno na zpřístupnění důležitých informací pro veřejnost, co se týče kvalit služeb, možnostech léčby, zdravotních prevencí, práv klientů. Sblížení pacientů s nemocí, dostupnost léků a léčby. Portál si zakládá na jednoduchosti, ale zároveň bezpečnosti a využitelnosti i pro vzdělání. Snadná úprava dat, možnost záznamů z vědeckých sfér a tím přístup pro pre/post graduální studenty dostat se k materiálům a novinkám v rámci jejich vzdělání.

Dokumenty ohledně projektů eHealth byli schváleny v roce 2008 a je snaha pracovat na jejich realizaci. Jedná se však o zdlouhavý proces, při němž by všechny výše projednané skupiny měly přijmout elektronické možnosti, a tím by se v ČR vytvořil ucelený systém ve zdravotnictví.

Helena Kratochvílová

Příspěvek byl publikován v rubrice eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.