eHealth jako součást eGovernment

Pod pojmem eGovernment rozumíme možnost elektronické komunikace mezi institucemi státní a veřejné správy  a mezi těmito institucemi a občany či podnikatelskými subjekty a veškeré procesy s tím související, zejména vytvoření legislativy a přechod úřadů na elektronické vedení agend. V České republice je eGovernment v kompetenci ministerstva vnitra České republiky. Mezi zákonné normy, které přímo či nepřímo regulují eGovernment patří níže uvedené zákony:

1.      zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

2.      zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

3.      zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech

4.      zákon č.137/2006 Sb. zákon o využití elektronických nástrojů při zadávání veřejných zakázek

5.      zákon .č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

6.      zákon č. 301/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 300/2008Sb.

7.      zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech a zákon č. 227/2009 Sb.

Tyto zákonné normy mají vytvořit optimální podmínky pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany a mezi úřady navzájem. Rovněž umožňují vedení elektronických spisů ve správních řízeních.

Implementace eGovernment zahrnuje čtyři etapy:

  • Prsty: Czech      POINT – soustava      snadno dostupných kontaktních míst

 

  • Oběhová soustava: KIVS – Komunikační infrastruktura veřejné správy,      zajišťující bezpečný přenos dat

 

  • Srdce: Zákon      o eGovernmentu – zákon o      elektronických úkonech a autorizované konverzi č.300/2008 Sb.

 

  • Mozek: Základní      registry veřejné správy – bezpečné a      aktuální databáze dat o občanech a státních i nestátních subjektech

 

  • Součástí eGovernmentu má být tzv. cloud computing =      sdílení harwarových i softwarových prostředků pomocí počítačových sítí.

 

 

EHealth = termín, označující tzv. elektronické zdravotnictví. Jde o využití moderních informačních a komunikačních technologií k diagnostice, terapii a prevenci ve zdravotnictví. Pod pojem eHealth patří i oblast životního stylu. Jde tedy o získávání, správu, ukládání a využití zdravotních informací v propojených sítích.

Nástroje elektronického zdravotnictví jsou zaměřeny na interakci v několika úrovních:

 

Součástí eHealth jsou např.:. elektronické zdravotní záznamy, elektronické předepisování léků, elektronické poskytování zdravotních informací apod. Specifickou náplní jsou služby telemedicíny, které umožňují pacientům dálkovou komunikaci s lékařem. To zahrnuje možnosti monitoringu pacientů pomocí internetu nebo mobilních komunikačních systémů(chytré telefony). To umožňuje včasné získání informací pro záchranu života, ale i dálkové vyhodnocení sledovaných parametrů u chronicky nemocných pacientů (např. hodnoty krevního cukru u diabetiků, naměřené při domácím self-monitoringu) nebo obézních nemocných.

Telemedicína není jen o vyšetření pacientů na dálku, o sdílení znalostí nebo telekonzultacích mezi specialisty. Z pohledu bezpečnosti jsou zvláště kritické elektronické zdravotnické prostředky, které přímo ovlivňují zdraví člověka. Například automatické inzulínové pumpy nebo kardiostimulátory. U těchto a podobných zařízení výrobce uvádí jako výhodu jejich řízení a nastavení na dálku pomocí některé z technologií bezdrátového spojení. V případě nedostatečného zabezpečení se z výhody stává hrozba.

Tolik velmi stručná definice eHealth, eGovernment a telemedicíny.  Ehealth  by mohlo v budoucnu jako součást eGovernment, pomineme-li prevenci diagnostiku a léčbu chorob, mít velmi důležitou roli v řízení a plánování zdravotní péče a v její kontrole, ať už z pohledu zdravotních pojišťoven, vedení zdravotnických zařízení tak i státních orgánů. Pro plánování je jistě potřeba znát např. počty nemocných s určitou diagnózou, náklady a efektivitu léčby, průměrnou dobu pracovní neschopnosti a řadu dalších parametrů, které mohou pomoci ve směrování finančních prostředků tam, kde je to třeba. Současně je třeba při plánování těchto systémů brát v úvahu zabezpečení citlivých dat, tak aby byla zajištěna integrita dat, jejich obsahová správnost a dostupnost.

 

Miroslav Zich

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív, eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.