Euroinštitút

Vzdelávaním proti handicapu | www.Euroinstitut.eu | www.Euroinstitut.cz

Euroinštitút, je sieť škôl, ktoré sú zamerané na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (ŠVP). Všetky tieto školy sú zriadené samostatne pre žiakov so zdravotným postihnutím, najmä s mentálnym postihnutím. Žiaci nie sú len deti, ale aj široký vekový rozptyl od mladých ľudí po starších žiakov v strednom veku. Väčšinu žiakov tvoria klienti ústavov sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých občanov. Žiaci sú do škôl zaradení na základe odporúčania centra špeciálno pedagogického poradenstva.
Doteraz školy Euroinštitútu fungujú len v Českej republike. Národný inštitút zdravia Slovensko pripravuje otvorenie škôl Euroinštitút na území SR.

Komentáře nejsou povoleny.