Euroinštitút

Vzdelávaním proti handicapu | www.Euroinstitut.eu

Euroinštitút, je sieť škôl, ktoré sú zamerané na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (ŠVP). Všetky tieto školy sú zriadené samostatne pre žiakov so zdravotným postihnutím, najmä s mentálnym postihnutím. Naši žiaci nie sú len deti, ale aj široký vekový rozptyl od mladých ľudí po starších žiakov v strednom veku. Väčšinu žiakov tvoria klienti domovov so zvláštnym režimom či domovov pre osoby so zdravotným postihnutím. Žiaci sú do škôl zaradení na základe odporúčania (písomného) špeciálneho pedagogického centra. Toto zariadenie pri Strednej škole Euroinstitut úzko spolupracuje na celom procese vzdelávania. Registrovanú doplnkovou činnosťou Stredné školy Euroinstitut, školské právnická osoba je tiež liečebná pedagogika a komplexné rehabilitácie.
Zatím fungujú len v Českej republike. Národného ústavu zdravia na slovenskom pripravuje otvorenie škôl Euroinstitut v školskom roku 2018-19 na území SR.

Komentáře nejsou povoleny.