Home Monitoring pacientů po implantaci kardiostimulátoru

Pacientům trpícím poruchami rytmu je implantován kardiostimulátor nebo defibrilátor. Aby pacient nemusel navštěvovat lékaře až příliš často, byl vyvinut tzv. Home Monitoring neboli domácí monitoring pacientů.

Díky tomuto systému kardiostimulátor (defibrilátor) automaticky přenáší klíčové údaje o aktuálním stavu pacienta přímo do ordinace ošetřujícího lékaře.

Přístroje jsou schopny kopírovat informace do Cardio Messengeru, kterým se formou GPRS (sms, pevnou linkou) odesílají do centra firmy Biotronik (výrobce kardiostimulační techniky) v Berlíně a jsou zde analyzovány během 5 minut.  Pacientův jediný úkol je mít Cardio Messenger v blízkosti svého lůžka, protože přístroj je stacionární a k přenosu dat za 24 hodin dochází jednorázově v noci. Lékař dostane výsledky na e-mail 1x denně (ráno), a tím je zabezpečena velmi častá kontrola pacienta.

Lékař může při případných potížích např. upravit dávkování léků a předejít tak případným komplikacím.

Home Monitoring (HM) je důležitý obzvláště při zhoršování stavu paienta. Lékař tímto systémem zaznamená arytmie, fibrilační výboje, extrasystoly a mnoho dalších a je tak umožněna léčba v časném stadiu progrese onemocnění.

HM dává lékaři obrovské množství informací, ke kterému by se jinak nedostal.

Systém sleduje také funkci kardiostimulátoru a defibrilátoru, zda jsou baterie nabité a zda elektrody zavedené do srdce předávají signály.

Jde o výrazně efektivnější a ekonomicky méně náročný model léčby.

V České Republice je celkem 16 implantačních center, kde jen v loňském roce bylo implantováno přes 2500 přístrojů s dálkovým ovládáním.

Přenos dat probíhá jednou denně v hodinu, kterou si lékař naprogramuje při normální ambulantní kontrole. Vhodné je naprogramovat dobu přenosu dat na noc, kdy pacient většinou spí a má snímací zařízení na dosah signálu.

Urgentní informace jako stav deplece baterie, zjištění komorové tachykardie nebo fibrilace komor, nadměrné hodnoty naměřených parametrů jsou označovány jako event (událost) a odesílány okamžitě. Podmínkou přenosu je přítomnost snímacího zařízení v dosahu radiofrekvenčního signálu.

Byl proveden výzkum porovnání standardního přístupu v ambulantním sledování pacientů po implantaci s přístupem využívajícím telemonitoringovou službu Home Monitoring BIOTRONIK.

Bylo sledováno 198 pacientů ( 70 let, 80 % mužů) s nově implantovaným ICD Doba sledování trvala přibližně 620 dní. Byly hodnoceny ambulantní kontroly, mimořádné návštěvy, šokové terapie a hospitalizace související s ICD.

Ve skupině HM klesl počet plánovaných kontrol o necelých 50%, ale vzrostl počet mimořádných kontrol.

Mortalita ani počet hospitalizovaných pacientů a pacientů s udělenou šokovou terapií se nelišil. Počet neadekvátních šoků se ale snížil ve skupině HM.

Velmi stručně lze tedy konstatovat, že Home Monitoring je pokročilým telemonitoringovým systémem užívaným v klinické kardiologické praxi při ambulantním sledování pacientů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.