Informační nemocniční systémy

Existuje několik různých druhů nemocničních informačních systémů. Každé zdravotnické zařízení má svůj vlastní informační systém, který je založen na požadavcích a organizaci daného zařízení. INS (informační nemocniční systémy) musejí obsahovat důležité informace, které jsou nezbytné pro vykonání dalších možných procesů. Také tyto systémy musejí fungovat rychle, aby bylo možné co nejvíce usnadnit práci, zároveň by neměly být příliš složité, aby se s nimi mohl rychle naučit každý zacházet. Proto bych chtěla uvést pár možných variant systémů, se kterými se můžeme ve zdravotnických zařízeních setkat.

Nemocniční informační systém CGM G3 Systema

Tento systém je určen především pro nemocnice, které se podílejí na celém procesu léčby pacienta, což zahrnuje stanovení diagnózy, nejrůznější terapeutické a léčebné procesy až po propuštění pacienta a následné vyučování služeb poskytnutých pacientovi. Tento systém je propojen s jednotkou workflow a navrhuje tak uživateli najít různá řešení.

Sytém CGM G3 nabízí nepřeberné množství funkcí, mezi které patří třeba správa dat pacienta, lékařská i sesterská dokumentace, systém zpráv a vyúčtování pacienta. CGM G3 Systema také využívá G3 Decision Support Services, a to umožňuje nejen lékařům ale také sestrám poskytovat péči ve vyšší kvalitě a s vyšší účinností. S přibývající dobou jsou na zdravotnická zařízení kladeny stále větší požadavky,neboť základem správného zdravotního zařízení by mělo být poskytnutí špičkové péče ,ale zároveň je také požadováno efektivní využívání dostupných finančních a lidských zdrojů a přístrojového vybavení. Důležitý krok pro úspěšné splnění těchto úkolů spočívá ve vypracování standardů pro průběh léčby a v optimalizaci a automatizaci klinických procesů. A právě Systém CGM G3 system je prvním integrovaným NIS, který podporuje všechny běžné lékařské a sesterské procesy a díky velké škále nastavení a přizpůsobení tak poskytuje účinné nástroje nejen pro vedení veškerých potřebných agend, ale také pro podporu procesního řízení nemocnice.

CGM G3 nabízí potřebnými funkcemi pro podporu každodenních rutinních postupů, které jsou typické pro nemocnice velké tak i malé, a to od příjmu nebo vytvoření žádanky až po stanovení diagnózy, vytvoření pacientského záznamu a vyúčtování poskytnuté péče. CGM G3 systema je určen právě pro automatizaci procesů, čímž podporuje klinickou práci zdravotnického personálu a volbu správných lékařských postupů a služeb. Přehledné, transparentní a hladce probíhající vyšetřovací a léčebné postupy pak zvyšují pocit důvěry pacienta ve zdravotnický personál. Zdravotnickým pracovníkům systém poskytuje větší jistotu, že jejich pracovní postupy, klíčová rozhodnutí a nakonec i způsoby léčby jsou prováděna správně a ne chybně.

Jaké jsou výhody tohoto systému: 

 lehké fungování procesů zdravotní péče

 důkladná a bezchybná dokumentace pacientů i výkonů

 šetří čas nejen lékařům ale i dalšímu zdravotnickému personálu

 díky elektronizaci dat, je možný rychlý náhled do údajů pacienta

 a zvyšuje spokojenost jak pacienta,tak lékaře a spokojenost s následnou hladce probíhající léčbou

Nemocniční informační systém CGM CLINICOM

CGM CLINICOM je spolehlivý NIS,který je ověřený dlouhodobým nepřetržitým provozem v mnoha českých ale i slovenských nemocnicích různé velikosti, provozního uspořádání a sortimentu poskytované péče. Pokrývá činnost lékařů i sester jak v ambulantních, tak i lůžkových provozech.

 

CGM CLINICOM je určen k přehledné evidence pacientů léčených ve zdravotnickém zařízení, lékařské dokumentace, výsledků laboratorních vyšetření, denních dekurzů, záznamů medikace pacienta, plánování odborných vyšetření, rehabilitace a rehabilitačních procedur. Údaje o pacientovi a jeho léčbě jsou ukládány na jednom místě a není nutné zdlouhavé další hledání. Přístup k nim je řízen pomocí nastavení individuálních nebo skupinových práv.

Vybrané moduly systému

Optim DRG

Optim DRG je určen zejména pro pracovníky, kteří se zabývají zařazením konkrétního případu do klasifikace DRG. Tento program nabízí uživateli možné varianty DRG skupin, které připadají u vybraného pacienta na základě zadaných údajů v úvahu (především diagnóz a výkonů), není tedy možné nabídnout léčebný program,který by nebyl v souladu s diagnózou pacienta.Tato funkce je používána jednak v průběhu léčby, a to z důvodů ověření, jak moc léčba vybočuje z hlediska délky a nákladů od aktuálně zvoleného případu DRG a jednak se používá v okamžiku propouštění pacienta domu před uzavřením účtů pacienta.

Hlavní výhody pro zřizovatele

 přizpůsobení se legislativním podmínkám zejména v oblasti vyúčtování i dalších sektorech

 stabilní a výkonný systém pro zdravotnická zařízení,od těch největších až po ty nejmenší

 ve spojení s manažerským IS nabízí důležité klinické informace,které jsou dále využívány

Přínosem pro uživatele je především jednotný systém i celková databáze pacientů pro všechny obory.

Dalšími typy jsou například Univerzální Nemocniční informační systém (tento systém je vhodný pro nemocniční i ambulantní zdravotnická zařízení, je navržen zejména pro nepřetržité provozy. Systém se skládá ze samostatných modulů, které lze zprovoznit podle potřeb a možností zdravotnického zařízení.), Nemocniční informační systém Medeor (který je určen především pro zdravotnická zařízení včetně nemocničních, která potřebují efektivně realizovat svoji činnost a tuto efektivitu sledovat a popřípadě také vyhodnocovat.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.