Internet a Intranet v zdravotníctve

Vybavenost informačními technologiemi

V roku 2011 bolo osobným počítačom vybavených 9 z 10 samostatných ordinácií lekára, z nich 8 malo súčasne aj pripojenie k internetu. Kvalita pripojenie však nebola, ani v roku 2011, vysoká, pretože len  5 z 10 ordinácií bolo pripojených k internetu vysokorýchlostne. V prípade lekáreň je situácia omnoho lepšia. Takmer všetky lekárne mali v roku 2011 osobný počítač s pripojením na internet, pričom až 8 z 10 lekární malo vysokorýchlostne internetové pripojenie.  Napriek tomu bol zaznamenaný, od roku 2006, nárast vysokorýchlostného pripojenia o takmer 20 percentných bodov.

Vlastne webové stránky mala v roku 2011 takmer polovica (47 %) lekární, avšak len necelá štvrtina (23 %) samostatných ordinácií lekára. Od roku 2006 došlo k nárastu podielu zdravotníckych zariadení využívajúcich tuto technológiu. Ako v prípade lekární tak aj v prípade samostatných ordinácií lekára sa v priebehu posledných 5 rokoch ich počet s webovými stránkami približne zdvojnásobil.

Využívanie informačných technológií

Vedenie administratívy na počítačoch je  v ordináciách praktického lekára veľmi rozšírené, priemer v Českej republike v roku 2007 činil 67 %.

Praktickí lekári v rámci Českej republiky uchovávali v roku 2007 v počítačoch najčastejšie zdravotnícke informácie tykajúce sa stanovených príznakov a chorôb pacienta (diagnóz) a rovnako tak informácie o ich medikáciách (užívanie liekov), tieto záznamy si viedlo 92 % daných praktických lekárov. Laboratórne výsledky svojich pacientov si v počítači uchovávalo 81 % praktických lekárov, históriu uskutočnených lekárskych prehliadok zaznamenávalo do počítača 77 % z nich. Najnižší podiel z daných zdravotníckych informácii, uchovávaných v počítačoch vykázali röntgenologické snímky pacienta, a to 35 %.

V rámci Českej republiky vyhľadávalo na internete zdravotnícke informácie 26 % ordinácií praktického lekára.

V priemere cca každý tretí praktický lekár v Českej republike (konkrétne 32 % z nich) používali v roku 2007 intranet* k pravidelnej výmene dát medzi nimi a ďalšími subjektmi. Zo sledovaných dát, bol v rámci Českej republiky zaznamenávaný najvyšší podiel 40 % u príjmu výsledkov laboratórnych rozborov. Druhý najvyšší podiel cca 15 % bol zaznamenaný v prípade zasielania administratívnych dát subjektom hradiacich lekársku starostlivosť (teda zdravotným poisťovniam, dotknutých statných inštitúcii apod.). Na opačnom konci stoji zasielanie receptov do lekárni. Rovnako tak zasielanie zdravotníckych dát do zahraničia lekári praktikovali minimálnou mierou, podielom 1%.

Pri manipulovaní s citlivými dátami je nutnosťou postarať sa o zabezpečenie týchto dát a zabrániť tak možnosti ich zneužitia cudzou osobou. Praktickí lekári v rámci Českej republiky zabezpečujú dáta najväčšou mierou asi najjednoduchším a najčastejším používaným spôsobom – zaheslovaním prístupu do ich počítača. V roku 2007 tento bezpečností prvok používalo k ochrane dát 94 % z týchto lekárov, ktorí elektronickú výmenu dát v tomto roku používali. Možnosť chrániť heslom konkrétne zasielané dáta využívalo 57 % týchto lekárov, šifrovanie či kódovanie používalo 42 % z nich. Najmenej využívaným zabezpečovacím prvkom bol v roku 2007 elektronický podpis podielom 19 %.

 

*Intranet je počítačová sieť, ktorá používa rovnaké technológie (TCP/IP, HTTP) založený na Client/Server architektúre, je ale určený iba pre malé skupiny používateľov, napríklad pre pracovníkov nejakého podniku. Je to v podstate interný Internet. Spojenie s nim môžete dosiahnuť kdekoľvek, kde máte pripojenie na Internet a ak ste klientom tejto informačnej siete.

Zdroje

http://sk.wikipedia.org/wiki/Intranet

http://www.ezdrav.cz/jak-jsou-vyuzivany-informacni-technologie-v-ceskem-zdravotnictvi/

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_ve_zdravotnictvi2011

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.