IZIP – představy a skutečnost. Existují alternativy do budoucna? Srovnejte s prohlášením Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP

IZIP – představy a skutečnost. Existují alternativy do budoucna? Srovnejte s prohlášením Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP

 

IZIP neboli Elektronická zdravotní knížka

Výhody EZK obecně (podle www.izip.cz)

Pro klienta

 • klient je informován o zdravotní péči a má přehled o výsledcích vyšetření i léčbě
 • klient se aktivně sám stará o své zdraví – vybraným lékařům umožňuje přístup k informacím v Elektronické zdravotní knížce
 • zlepšuje se komunikace mezi klientem a lékařem
 • klient se stává informovaným a sebevědomým účastníkem zdravotnického systému a vlastní léčby, není tak pouze pasivním pacientem
 • klient může předejít opakování některých vyšetření
 • klient se vyhne zbytečnému užívání léků různých názvů, ale se stejným účinkem, které mohou ve velkém množství organizmu uškodit, nebo léků, které působí protikladně a tak neléčí
 • zrychluje se stanovení diagnózy a léčba je zahájena bez zbytečných odkladů
 • informace v Elektronické zdravotní knížce jsou zabezpečeny proti zneužití
 • informace v EZK jsou k dispozici „bez hranic“, všude tam, kde je přístupný internet
 • Elektronickou zdravotní knížku nikde nezapomenete

Pro lékaře

 • zlepšuje se komunikace mezi lékaři i mezi lékařem a pacientem (klientem Elektronické zdravotní knížky)
 • lékař má k dispozici objektivní a přesné informace o zdravotním stavu svého pacienta
 • informace má včas a v době, kdy je pacient právě v ordinaci
 • lékař ušetří čas, nemusí provádět duplicitní nebo nadbytečná vyšetření či předepisovat léky, které byly předepsány jiným lékařem

Pro zdravotnický systém

 • zkvalitňuje a zrychluje se poskytovaná zdravotní péče
 • předchází se provádění nadbytečných a duplicitních zdravotních výkonů
 • brání se nekoordinovanému předepisování léků
 • dochází k výrazným úsporám v systému veřejného zdravotního pojištění
 • systém IZIP podporuje využívání informačních technologií ve zdravotnictví
 • citlivé zdravotní informace jsou v systému IZIP a tedy i v IZIP l Elektronických zdravotních knížkách dokonaleji chráněny před ztrátou či zneužitím než v kartotékách v ordinacích

 

Tento projekt u nás vznikl v roce 2001. Na jeho počátku byli tři lékaři, kteří se snažili vymyslet, jak sobě a kolegům usnadnit práci se vzájemným vyměňováním informací o pacientech. Ke spolupráci přizvali odborníky z oboru informatiky a časem se jim podařilo přesvědčit i velké partnery jako VZP, Komerční banka, Eurotel a Český telecom.

Společně vytvořili elektronickou databázi, která měla obsahovat kompletní informace o zdravotním stavu pacientů registrovaným lékařům (anamnéza, navrhovaná léčba, uskutečněná léčba, medikace,…). Vzhledem k podpoře VZP se ovšem databáze týkala jen pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Podle společnosti IZIP byla v roce 2002 odstartována pilotní část projektu, kdy se začal testovat  ve čtyřech vybraných okresech. V této fázi byla snaha o ověření funkčnosti v praxi a zároveň o první vyhodnocení zlepšení efektivity a kvality poskytované péče. Zároveň se hledaly nedostatky pro další vylepšování.

Roku 2003 se projekt rozmohl na celé území České republiky. Registrovat se začali nejen lékaři, ale i ostatní zdravotničtí pracovníci, plus velké ústavy jako je Homolka nebo Masarykův onkologický institut. Ovšem to, že se registrovali, bohužel neznamenalo, že by systém také využívali.

Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP se k problematice vyjádřila následovně:

„Je to knížka, o jejíž existenci a obsahu rozhoduje výhradně pacient. IZIP tedy nevytvářel a ani nevytváří elektronický zdravotní záznam o pacientovi, i když se to tak často mylně i záměrně interpretuje. IZIP nevytváří plnohodnotnou elektronickou zdravotnickou dokumentaci, která by plně nahradila stávající papírovou dokumentaci a umožnila její efektivní  využívání v péči o zdraví pacienta. Pouze vědecky podložený a studiemi ověřený elektronický záznam považuje Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky za jediný rozumný základ eHealth (eZdraví), který umožní zvýšit kvalitu a efektivitu péče o zdraví.“

„Vzhledem k průběžné finanční podpoře, zejména ze strany VZP, projekt internetových zdravotních knížek nebyl vystaven tlaku konkurence. Vyvíjel se v návaznosti na technické normy, mezinárodní standardy, praktické zkušenosti a vědecké výstupy dosažené v mezinárodních a evropských projektech o elektronickém zdravotním záznamu. Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky se proto důvodně obává, že VZP pokračuje ve vynakládání veřejných prostředků na projekt, který zřejmě skončí nezdarem.“

Prohlášení se bohužel ukázalo jako důvodné.

Během deseti let stát investoval do projektu IZIP přes dvě miliardy korun.

Bohužel IZIP nenašel uplatnění, jaké se předpokládalo. Lékaři nebyli ochotni spolupracovat, informace nefungovaly jako užitečný zdroj informací o pacientovi. A ani pacienti samotní neměli předpokládaný zájem o registraci.

V roce 2011 si VZP schválila opět zkušební provoz, tentokrát pro Karlovarský kraj a kraj Vysočina. Bohužel ani tento pokus IZIP nezachránil.

Koncem téhož roku se tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger pokusil projekt IZIP zastavit:

Mrzí mě, že projekt, do kterého byly před deseti lety vkládány velké naděje a který stál české daňové poplatníky přes dvě miliardy korun, končí neúspěchem.“

Projekt IZIP doprovázelo velké množství mediálních kauz. Možná i proto si IZIP získal nezájem pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny. Například podivné rozdělení odměn devíti pracovníkům IZIP v hodnotě 59milionů korun, jak vyplynulo z výroční zprávy společnosti.

Audit organizovaný VZP ve společnosti zase ukázal, že peníze odtud přecházely na jiné společnosti, ve kterých se vyskytovala stejná jména jako ve společnosti IZIP. „IZIP je prázdná skořápka, průtokáč peněz“ uvedl předseda rady Jiří Rusnok. Nakonec firma na zmíněné společnosti převedla autorská práva ke knížkám, bohužel tyto společnosti neměly nic společného se zdravím. Dále také audit odhalit pořádání golfového turnaje pro VIP hosty za peníze daňových poplatníků. Spekuluje se, že i z důvodu výsledku auditu IZIP přistoupila na dohodu VZP o rozvázání spolupráce.

Nakonec v roce 2012 musela VZP předložit Hegerovi zprávu, která by ukazovala na výhodnost projektu IZIP. Taková zpráva se mu bohužel do rukou nedostala a s přihlédnutím na výše uvedené kauzy, dnes již bývalý ministr přiměl správní radu VZP projekt ukončit. VZP musela společnosti IZIP vyplatit dalších 150 milionů korun jako odstupné od smluv, které by jinak byly platné až do roku 2015, některé 2017. „Touto částkou by to mělo skončit. Podle právníků je to nejméně bolestivá cesta“ řekl Rusnok.

Myšlenka IZIP ovšem nebyla vůbec špatná. Zdá se, že vývoj bude i nadále přát elektronickým databázím. Trendem dnešní doby je minimalizování tištěných papírů. Snaha je o elektronické zaznamenávání maxima údajů o všem a o všech, i proto by elektronické knížky byly vítány. Příkladem mohou být knihy, kdy obliba knih v elektronické podobě stoupá a málokdy vidíme člověka s tištěnou knihou v ruce. Nejdůležitějším faktem o zelektronizování doby jsou chytré telefony, kdy lidé převádí svůj život do mobilních aplikací.

Podle dostupných informací se předpokládá, že budoucí generace budou mít zdravotní stav zaznamenám od narození pomocí elektronických knížek a riziko ztráty dat bude minimalizované, péče o zdraví bude přehlednější a nakonec snad dojde i k tolik potřebným úsporám.

Ovšem pro správné fungování projektu je třeba splnit základní požadavky na model internetového zdravotnického záznamu. Tím nejzásadnějším bude povinná účast všech zdravotnických pracovníků, včetně lékáren. V tom případě by se mělo zamezit duplikované léčbě, ať už je řeč o medikaci nebo vyšetření.

Další podmínkou je opravdu důkladné zabezpečení osobních informací, aby nedocházelo ke zneužití dat. Příkladem je právní model Rakouska, kde například stojí, že údaje o zdravotním stavu musí být před přenosem zašifrovány, nebo zde jsou nastavená přísná pravidla pro využití informací a zároveň tvrdé sankce za zneužití.

S problematikou elektronických zdravotních záznamů by nám do budoucna mohla pomoct Evropská unie, která do roku 2020 plánuje, v souvislosti s přeshraniční zdravotní péčí, zcentralizování zdravotních záznamů na evropské úrovni.

 

Frutosová Michaela

Příspěvek byl publikován v rubrice eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.