IZIP

IZIP neboli Elektronická zdravotní knížka je projektem společnosti IZIP a. s., která vznikla v roce 2001, a o rok později v roce 2002 byl zahájen její zkušební provoz, kdy později v roce 2004 začala oficiálně fungovat. Projektu se také zúčastnila všeobecná zdravotní pojišťovna, která přispěla nemalou částkou a to 1, 8 miliardy korun. Samotná společnost IZIP provozuje portál, který je schopen obsloužit až 6 milionů pojištěnců VZP a zároveň provozuje portál pojištěnce VZP pro 2. 5 milionů klientů.

Účelem tohoto projektu bylo vytvořit systém elektronických zdravotních knížek, které by měly fungovat prostřednictvím internetu. Cílem IZIP je zefektivnit komunikaci mezi lékaři a samotným pacientem a lékařem. Uvnitř by měly být k nalezení informace o pacientovi včetně jeho historické anamnézy, doplatků za léky, uhrazené regulační poplatky a přehledy o vykázané péči.

Tento systém je přístupný po 24 hodin denně, je vysoce zabezpečený. Jeho vedení je pro pojištěnce a zřízence VZP ČR zdarma.

Výhody pro klienta:

Klient je informován o své zdravotní péči a má přehled výsledcích vyšetření i léčbě

Vybraným lékařům umožňuje přístup k informacím v EZK

Zlepšuje se komunikace mezi pacientem a lékařem

Klient může předejít opakování některých vyšetření

Klient se vyhne zbytečnému užívání léku s odlišnými názvy, ale se stejným účinkem

U klienta se zrychluje stanovení diagnózy a léčba je zahájena bez zbytečných odkladů

Informace klienta jsou zabezpečeny proti zneužití

Je přístupný všude, kde se vyskytuje internet

Výhody pro lékaře:

Zlepšení komunikace mezi lékaři a mezi lékařem a pacientem

Dostupnost objektivních a přesných informací o zdravotním stavu pacienta

Lékař má informace včas v době, kdy je pacient v ordinaci lékaře

Ušetření času

Neprovádí nadbytečná vyšetření nebo předepisování léku, které již byly předepsány jiným lékařem

Výhody pro zdravotnický systém:

Zkvalitnění a zrychlení poskytované zdravotní péče

Zabraňování stejnému předepisování léků jinými doktory

Předchází se provádění nadbytečných zdravotních výkonů

Dochází k úsporám v samotném systému veřejného zdravotního pojištění

Podpora využití informačních technologií ve zdravotnictví

Lepší ochrana před zneužitím než v kartotékách ordinací

V roce 2011 VZP oznámila, že odstupuje od projektu a nehodlá nadále financovat IZIP projekt. Stanovení proběhlo na základě auditu, kdy pojišťovna zjistila, že finance, které investuje, končí u společností, které nemají s tímto projektem nic společného. A tak smlouva projektu končí oficiálně v prosinci roku 2012.

Na základě toho se jeden z tvůrců projektu IZIP, europoslanec Milan Cabrnoch, snaží přesvědčit poslance o smyslu elektronických zdravotních knížek, a že odstup VZP od projektu byla chyba.

Společnost IZIP:

IZIP byla založena v roce 2001 a to jako společnost s ručením omezením, později v roce 2006 byla firma převedena na akciovou společnost. Za vedení této společnosti zodpovídá Jiří Pašek, Luboš Endrle a Miroslav Mišík.

Systém IZIP:

V roce 2002 byl zahájen její zkušební provoz, ale oficiálně se uvedl až v roce 2004. Jeho vytvoření stálo kolem 300 milionů korun, kdy měsíční paušál vycházel na 20 milionů korun. V září 2011, kdy VZP začala uvažovat o zastavení projektu, zakladatelé přenechali necelých 50% firmy společnosti eHealth International ze Švýcarska, aby tak zabránili zastavení tohoto projektu.

Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP a projekt IZIP:

Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky se znepokojením sledovalo průběh a samotné financování VZP projektu IZIP. Projekt IZIP vznikal jako elektronická zdravotní knížka především určenou pro komunikaci mezi pacientem a lékařem. Samotný pacient měl rozhodovat o existenci elektronické zdravotní knížky, jenomže tomu tak nebylo. Projekt IZIP nevytvářel plnohodnotnou elektronickou zdravotnickou dokumentaci, která by měla umožnit efektivní využití péče o zdraví pacienta. IZIP se vyvíjel bez návaznosti na technické normy, mezinárodní standarty, praktické zkušenosti a vědecké výstupy, které byly dosažené v mezinárodních a evropských projektech týkajících se elektronického zdravotního záznamu. Společnost ČLS JEP se obávala, že VZP financuje projekt, který skončí neúspěšně. Systémy podobné IZIP jsou ve světě desítky, jak placených, tak i neplacených. Proto by bylo vhodné, aby se do budoucna VZP poučila a věnovala více pozornosti vědeckým poznatkům o projektech elektronických zdravotních záznamech.

Zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/IZIP

http://www.izip.cz/

http://www.izip.cz/spolecnost-izip/o-spolecnosti

http://www.parlamentnilisty.cz/tagy/IZIP

http://www.sbmili.cz/docs/Prohlaseni_IZIP_2011.pdf

Petra Vysocká

Příspěvek byl publikován v rubrice o portáli NIZ.sk, Seminární práce 2014. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.