Mobilní aplikace ve zdravotnictví

 

Co je cílem mobilního zdravotnictví? Nalézt způsoby,jak posílit zdraví a tělesnou kondici občanů s využitím mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety, přístroje pro monitorování pacientů a další bezdrátová zařízení.

Mobilní zdravotnictví omezí nákladné konzultace v nemocnicích, pomůže občanům, aby se aktivně starali o své zdraví a dobrou kondici a zaměří se více na prevenci. Je rovněž velkou příležitostí pro vzkvétající odvětví aplikací a pro podnikatele,“prohlásila Neelie Kroesová, místopředsedkyně evropské komise opovědná za digitální agendu.

Jak může mobilní zdravotnictví pomoci?

Mobilní zdravotnictví je výhodné z mnoha důvodů,protože:

– umožňuje pacientům,aby měli své zdraví lépe pod kontrolou, dává jim větší nezávislost a pomáhá           předcházet zdravotním problémům

– vytváří efektivnější systém zdravotní péče, v němž je možné dosáhnout větších úspor nákladů

– nabízí možnosti pro vytváření inovativních služeb, začínající podniky i vývoj aplikací

 

Příklady využití mobilního zdravotnictví

– aplikace měřící fyziologické funkce pacienta, například krevní tlak

– aplikace určená pacientům s diabetem, kterým pomáhá dávkovat inzulín přenášením kontrolních signálů z mobilní platformy do inzulínové pumpy

– aplikace,která pacientům připomíná, že by si měli vzít léky

– aplikace nabízející uživatelům doporučení, jak zlepšit celkové zdraví a tělesnou kondici

 

Jednu z možností využití mobilních aplikací ve zdravotnictví nabízí svým klientům také  zdravotní pojišťovny. První projekt elektronických zdravotních karet se u nás objevil už v roce 2001. V současnosti jsou na trhu aplikace zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, které umožňuji pacientovi mít po ruce informace o svém zdraví .

 

Přehled zdravotních pojišťoven, které využívají mobilní aplikace

a1 Zdravotní pojišťovny ve vašem mobilu: tři aplikace, které vám mohou zachránit zdraví

 

Tyto mobilní aplikace klienta například upozorní, kdy by se měl nechat přeočkovat, dojít si na preventivní prohlídku nebo umí připomenout, kdy je vhodná doba vzít si léky a jaké.

V případě zdravotní nouze je možné v rámci aplikace využít funkci SOS. Po stisknutí tlačítka SOS se uživatel může rozhodnout, zda zaslat automaticky generovanou SMS zprávu s GPS souřadnicemi nebo volat na tísňovou linku. Touto funkcí disponují ZP211 Karta života a mVitakarta.U obou aplikací je taktéž možné si přednastavit „nouzový kontakt“,mVitakarta umožňuje navíc odeslat i nouzový email.

Mobilní aplikace umožňují klientům zdravotních pojišťoven zkontrolovat si,jaké částky za ošetření si jejich lékař účtuje u zdravotní pojišťovny. Zároveň tato funkce slouží jako příjemný nástroj pro ověření proběhlých prohlídek a zákroků lékaře v minulosti.

ZP211 Karta života i mVitakarta umožní klientům vyhledat na mapě smluvní zdravotnická zařízení, některé aplikace umí i zapnout GPS navigaci k cílovému bodu. Ze všech nabízených aplikací je nejvíce na možnosti vyhledávání zaměřená Karta zdraví RBP ZP, která navíc disponuje také funkcemi na vyhledávání léčiv včetně informace o spoluúčasti pojišťovny podle druhu léku.

Většina aplikací umožňuje sledovat preventivní návštěvy plánované ošetřujícím lékařem,ZP 211 Karta života umí plánovat události lékaři i uživateli a tyto události synchronizovat s kalendářem mobilního telefonu pro nastavení připomenutí. Obdobně k tomuto přistupuje i mVitakarta, která události sdružuje do dvou položek – „preventivní péče“ a „zdravotní plán“. Zatímco preventivní prohlídky stanovuje lékař a nejde je synchronizovat s kalendářem, zdravotní plán si stanovuje uživatel sám a lze jej synchronizovat.

V okamžiku, kdy je klientovi poskytnuta zdravotnická péče mimo ordinaci jeho praktického lékaře nebo pokud mu úraz znemožní komunikovat, dokáže aplikace poskytnout lékaři základní informace o alergiích a dalších komplikacích, které jsou důležité při stanovení diagnózy a  případné léčby.

Jiný příklad využití mobilních aplikací nabízí americký lékárenský řetězec CVS,který vydal první interaktivní aplikaci svého druhu – virtuální 3D drugstore, která je určena pro zákazníky využívající iPAD. Společnost využila stále rostoucí oblíbenosti iPADů mezi širokou veřejností a přišla proto s návrhem aplikace, která nabídne uživatelům zábavnou a interaktivní formou možnost nakupovat a provést vyzvednutí receptů tak, jako by nakupovali ve skutečné lékárně.

Další zajímavou mobilní aplikaci uvedla na trh společnost GE ve spolupráci s technologickou skupinou MedHelp. Vytvořily několik zdarma dostupných aplikací, které uživatelům umožní získat větší přehled o vlastním zdraví a návycích a zároveň mohou pomoci zvýšit kvalitu zdravotní péče, které se uživatelům dostane. Aplikace jsou velmi jednoduché na ovládání a jde v nich hlavně o to, aby uživatel zaznamenal svou činnost, kterou vykonával po celý den. Aplikace všechny dodané informace uloží a lze z nich vypozorovat určité trendy. Tyto informace lze také předat ošetřujícímu lékaři, který na jejich základě může poskytnout lepší a vhodnější péči.

Podle zdravotnických odborníků dochází k chybám v léčbě právě z důvodů poskytnutí chybných informací. Jako příklad uvedeme pacienta s diabetes mellitus,který trpí nadváhou a vysokým krevním tlakem. Při jedné návštěvě lékaře stráví v ordinaci průměrně patnáct až dvacet minut. Na dotaz lékaře, jak se stravuje, odpoví většinou „Dobře,pane doktore“. A přesně tohle je podle odborníků na zdravotnickou komunikaci jeden z mnoha nedostatků v komunikaci pacientů s lékaři.

Pokud ale pacient používá některou z mobilních aplikací, např. My Diet Diary, tedy „Můj jídelníček“, jeho lékař se snadno podívá na informace z pacientovy aplikace, zahrne je do jeho zdravotních záznamů, a získá tak obrázek, jak se pacient po celou dobu zapisování opravdu stravoval. Tato informace je pro další postup léčby daleko přínosnější než pacientovo tvrzení „Jím zdravě,pane doktore“. A stejně tak v případě pacientů s poruchami nálady a depresemi bude detailní deníček nálad v průběhu dne neocenitelným zdrojem informací při volbě vhodné terapie.

Další aplikace, kterou firma uvedla na trh, je aplikace, která sleduje zdraví nastávajících maminek během celé doby těhotenství.

Velice důležitý pro využití těchto aplikací je také fakt, že výše zmíněné aplikace lze mezi sebou propojovat. Programátoři předpokládají, že další generace těchto mobilních aplikací nebudou pouze zdrojem informací pro uživatele a lékaře, ale že v budoucnu by se informace z nich měly zapojit do elektronické zdravotní karty, čímž by jinak všední informace získaly ještě širší možnosti využití.

Dalším příkladem využití mobilní aplikace ve zdravotnictví je monitorování glykémie na dálku. Princip spočívá v odesílání naměřených hodnot z glukometru či kontinuálního monitoru glykémie na tzv,cloud (virtuální internetové úložiště), odkud si data může zobrazit kdokoliv, kdo zná přístupové údaje. Druhá, méně častá možnost, je přímé sdílení hodnot glykémie pomocí rádiových vln či Bluethooth technologie mezi měřícím přístrojem a data managerem či chytrým telefonem.

Na závěr je třeba uvést, že v dnes je dostupných již téměř 100 000 aplikací mobilního zdravotnictví na nejrůznějších platformách, např.iTunes, Google play, Windows Marketplace, BlackBerry World. Dvacet nejoblíbenějších aplikací týkajících se sportování, dobré kondice a zdraví si ve světě stáhlo 231 miliónu uživatelů.

Komisař Evropské komise odpovědný za zdraví Tonio Borg řekl o mobilních aplikacích: „Mobilní zdravotnictví může občany výrazně povzbudit, aby se o své zdraví aktivně starali a déle si ho udrželi. Mohlo by zlepšit kvalitu péče o pacienty a jejich pohodu a stát se dobrým pomocníkem zdravotnických odborníků. Využívání řešení v oblasti mobilního zdravotnictví tak může přispět k vytvoření moderních, efektivnějších a udržitelnějších systémů zdravotní péče“

Zuzana Holcová

 

Příspěvek byl publikován v rubrice eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.