Obsah eHealth konferencí v roce 2012 podle ehealth.gvg.org

OBSAH eHEALTH KONFERENCÍ  V ROCE 2012 PODLE ehealth.gvg.org

 

V roce 2012 proběhla každoroční eHealth konference tentokrát pod názvem Zdraví – digitální, lepší, efektivnější “.  Konference se konala v hlavním městě německé spolkové země Sársko v Saarbrückenu po dobu dvou dnů od 5. do 6. června. Hlavním cílem zasedání bylo zvýšit počet pacientů a pacientek, kteří by se zapojili do procesu dané elektronické péče. Zejména se jednalo o ty příjemce, pro které byly dané telematické platformy a další aplikace vyvinuty a zavedeny. Důležitou roli, pro podporu rozšíření využívatelnosti, hráli kromě příjemců, také poskytovatelé služeb ve všech možných odvětvích. Mimo uvedení základních příspěvků, týkajících se dané problematiky, byla součástí, také určitá jednání mezi vládou, samosprávou, zástupci z oblasti vědy, průmyslu a pacienty. Pro všechny zúčastněné byl dostatečný prostor pro prodiskutování jednotlivých témat ze všech možných úhlů pohledu. Během dne bylo odpředneseno okolo dvaceti prezentací a workshopů, tedy různých vzdělávacích aktivit, kvalifikovanými znalci v oboru. Jedno z hlavních témat se týkalo představení asistenčních systémů pro lékaře, zdravotní sestry a pacienty. Pracovníci ministerstva zdravotnictví v Něměcku se zabývali telematikou a telemedicínou v Německu a jejich praktických v ukázek v podobě potřeb, potenciálů a bariér. Projednávalo se také o uplatnění eHealth v rámci Evropy, možnosti jejího mezistátního využití a případných politických  povinnostech, týkajících se zavedení evropské telemedicíny mezi státy. Proběhlo několik prezentací s názvem „ Digitální zdravotní péče = optimální “, které pokryly přehled iniciativy eHealth ve spolkových zemích, dále stav výstupu a rozsahu aplikací v lékařské odborné praxi. Mimo jiné obsahovaly také projekty, které se týkaly telemedicíny u Parkinsonovy choroby nebo bezpečnosti medikamentózní léčby. Položenou otázkou bylo také,  jak změnit informační technologie, internet a přenosná zařízení v lékařské profesi a jaké výhody by mohly přinést ve vztahu lékař – pacient. Zkušenosti z projektu ISIS ( Intersectoral information system) byly součástí prezentace ohledně potenciálu elektronického zdravotního záznamu na lepší síťové napájení. Součástí témat v oblasti eHealth v budoucnosti byla prezentace ohledně změny virtualizovaného obrazu pacienta ve zdravotním zázamu, popřípadě jaký přínos by mělo více individualizované lékařství. Na konci konference byl přednesen souhrn informací pod názvem  „  Saarbrüker Thesen a Saarbrücker Erklärung “, důležitý jako podklad pro budoucí vývoj tématu eHealth. Jednou z posledních součástí konference byly také workshopy, složené z několika prezentací, zabývající se tématem zdravého stárnutí, v rámci národního zdravotnického cíle, v souvislosti s potenciálem a zprostředkováním telemedicínou nebo přímé využití eHealth pacienty.

Druhý den konference byl věnován, kromě závěrečné akci,  také výstavě, která proběhla zdarma pro širokou veřejnost. Konference eHealth v roce 2012 byla již sedmou úspěšnou konferencí která doposud proběhla.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.