Ochrana a bezpečnost dat

ZÁLOHOVÁNÍ DAT

Ke ztráte dat může dojít z důvodu technického selhání počítače, působením počitačových virů, chybou obsluhy apod. Základním způsobem ochrany dat před poškozením nebo úplným zničením je jejich zálohování=archivace. Jedná se o zkopírování dat z pevného disku na jiné záznamové médium. Může to být:

 • pevný disk počítače – vytváříme prosté nebo komprimované kopie důležitých složek, chrání data pouze před vlastní chybou uživatele (smazání)
 • zapisovatelné CD a DVD disky – dlouhodobá záloha, výhodou je jejich cena
 • USB disky – rychlé provedení zálohy
 • magnetické pásky – pásky ve všech běžně používaných audio a videokazetách
 • externí pevné disky – výhodou je nízká přístupová doba, kapacita a snadnost použití
 • diskety – klasické diskety jsou pro svoji malou kapacitu a nízkou trvanlivost záznamu nevhodné
 • paměťové karty – malé zařízení s relativně vysokou kapacitou
 • NAS=Network Attached Storage – je pevný disk nebo pole pevných disků, které je připojeno k lokální síti
 • Blu-ray disky – velká kapacita pro zápis, vysoká cena
 • online zálohovací služby – zabraňují zničení záloh v důsledku požáru, povodní apod., nevýhodou je pomalejší průběh zálohování a nebezpečí zneužití dat třetí osobou

Mezi nejznámější internetové zálohovací služby patří: ADrive, Dropbox, humyo, Windows Live Mesh, Whitestore,…

Zálohování dat provádíme často, pravidelně, pečlivě a na kvalitní záznamová média.

OCHRANA PŘED ZNEUŽITÍM DAT

Ochrana přístupu k datam probíha na více úrovních:

1.ochrana na úrovni pracovní stanice

2.ochrana na úrovni vnějších médií

3.ochrana na úrovni síťových serverů

4.ochrana na úrovni sítě jako celku

Bezpečnostní cíle:

 • integrita – data nemůžou být libovolně zmněněna
 • důvěrnost – údaje jsou přístupné jen oprávněným osobám
 • autentifikace – mechanizmus identifikace a oveřování identity

-identifikace – login, jméno uživatele, přihlasovací ID, představení se,…

-autentizace – oveření identity jediněčním příznakem-osobní heslo, certifikát, odtlaček prstu, elektronický podpis,…

 • autorizace – oveření oprávnění osob nebo objektů na práci s datami
 • nepopíratelnost – nepopíratelnost původu dat

ŠIFROVÁNÍ DAT

Šifrování dat spočívá v jejich převedení do formátu, ve kterém budou skryta. Šifrování slouží k utajení dat a zajištění jejich integrity při uložení nebo odesílání prostřednictvím sítě. K těmto souborům mají přístup pouze oprávnění uživatelé s nástroji pro dešifrování zašifrovaných souborů.

ZÁKLADNÍ TYPY INFILTRACE

1.počítačový vir – je to škodlivý program, který se bez vědomí

užívatele počítače samovolně šíří tak, že se připojuje, přepisuje nebo

jinak modifikuje programy s cílem vlastní reprodukce

2.červ=worm – nenapadá žádné soubory, při šíření sám sebe odešle

prostřednictvím počítačové sítě

3.Trojský kůň – je to program, který navenek navozuje dojem

užitečnosti, ale přitom dělá ještě něco jiné, např. maže soubory,

formátuje pevný disk, narušuje soukromí uživatele počítače,

zaznamenáva hesla, umožňuje úplné dálkové ovládnutí počítače,…

-spyware

-adware

4.žertovný program – neškodné programy, které simulují chybové

stavy operačního systému nebo nějaký druh destrukční činnosti, jsou

určeny k pobavení a vystrašení uživatele

5.hoax – jsou to e-mailové zprávy obsahující falešné upozornění nebo

nějakou na pohled důležitou zprávu, kterou uživatelé vlastnoručně

rozšiřují dále a způsobují tak lavinovité šíření zprávy po síti,

následkem je zbytečné dezinformování masy lidí a zahlcování sítě

ATIVIROVÉ PROGRAMY

Antivirový program je počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů. Program prohlíží soubory na lokálním disku a má za cíl nalézt sekvenci odpovídající definici některého počítačového viru v databázi. Detekuje podezřelé aktivity počítačových programů, které můžou značit infekci. Úspěšnost závisí na schopnostech antivirového programu a na aktuálnosti databáze počítačových virů.

Při nalezení infekce se program může pokusit opravit (vyléčit) soubor odstraněním viru, může umístit soubor do karantény – virus se nemůže dále šířit, protože soubor nelze dále používat, nebo může smazat infikovaný soubor i s virem.

Příklady antivirových programů:

 • Microsoft Security Essentials
 • AVG
 • ESET NOD 32 Antivirus
 • Avira antivirus
 • Norton AntiVirus
 • Avast
 • BitDefender
 • ClamAV
 • Zoner AntiVirus

 FIREWALL

Firewall je síťové zařízení nebo software, kterého úkolem je oddělit sítě s různými přístupovými právy a kontrolovat tok dát mezi těmito sítěmi. Kontrola údajů probíha na základě aplikování pravidel, které určují podmínky a akce. Podmínky se stanovují pro údaje, které lze získat z dátového toku. Pokud je podmínka splněná, vykoná se akce. Základní akce jsou: „povolit dátový tok” a „zamítnout dátový tok”.

Klaudia Vavrdová

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.