Přenosy operací na dálku

Přenosy operací na dálku

Mezi trendy posledních let patří využívání videokonferencí v oblasti telemedicíny. Jsou přínosem např. při vzdělávání lékařů, přenosu operací, či z konferencí, na kterých se představují revoluční techniky zákroku. Důvody, které bránily po celou dobu existence této techniky plošnějšímu využití, byla nedostatečná kvalita přenosu obrazu a zvuku, či velmi vysoké náklady na vybavení.

K realizaci takového projektu jsou samozřejmě zapotřebí kvalifikovaní lidé, kteří se vývoji věnují. V České republice tím je CESNET- „Sdružení vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR specializované na výzkum a vývoj v oblasti informační a komunikační techniky“ (1)
Tato společnost se zabývá telemedicínou v tom směru, že se zaměřuje na živé přenosy operací na různá místa v České republice, či jinde ve světě.
CESNET spravuje „ Národní multigigabitovou optickou síť CESNET2“(2), a ta jako jediná disponuje potřebnou přenosovou kapacitou, která probíhá v reálném čase. Tato síť spojuje řadu nemocnic v Čechách, či na Moravě, ale i ostatní nemocnice, které do této řady nespadají, se mohou do sítě přihlásit přes přepojovací centrum.

„CESNET navázal velmi dobrou spolupráci s lékařskými týmy hned v několika českých nemocnicích. Příkladem takové spolupráce je akce Live + Video Surgery, úspěšně pořádaná několik let, kdy se mnohabodové videokonference již konaly mezi operačními sály oční kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha (ÚVN) a pracovišti ve fakultních nemocnicích v Hradci Králové, Brně Bohunicích, Ostravě-Porubě a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.“(3)
Lékaři, kteří se konference účastnili, dokonce mohli, kromě sledování operace, s příslušnými operačními sály hovořit. Samozřejmostí je zabezpečení celého přenosu.
Dále je důležité se seznámit s vlastním zařízením, které je potřebné k uskutečnění zmiňovaného přenosu:  Velmi důležitá jsou „ LifeSize“ zařízení, která umožňují přenos signálu ve vysokém rozlišení ( HD kvalitě ), dále to je speciální videokonferenční stojan ( umístěný přímo na operačním sále ), který musí splňovat určitá kritéria, např. co se týče zajištění sterilního prostředí. Toto zařízení je součástí telemedicínského vozíku, který má zabudovanou baterii. (Součástí tohoto vozíku je i kamera, či obrazovka.) Tento vozík je velmi šikovný, jelikož umožňuje bezproblémové přesouvání mezi operačními sály, a navíc zprostředkovává operaci v takové kvalitě, jako kdybychom byli na operačním sále sami přítomni.

Avšak pokrok jde stále dopředu, a tak na mezinárodní konferenci TNC v roce 2011 ( která probíhala v Praze ), byla představena další úroveň přenosu operací, a to v podobě 3D Full HD, což je v praxi přenos 3D obrazu v maximální kvalitě a zvuku, bez komprese pro přenesení signálu.
Tento systém se již využívá, např. přímo na konferenci probíhal přenos operace s robotem daVinci – na straně, kde probíhá operace je HD 3D kamera, která je umístěna do operovaného místa v těle, a chirurg svou práci sleduje prostřednictvím této kamery na obrazovce. Instituce CESNET využila tyto poznatky a dále je rozvinula ve svém výzkumu „Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace“

Jako další příklad provedení operace na dálku bych uvedla operaci, která probíhala mezi IKEMem a nemocnicí Na Homolce. Pro vysvětlení, chirurg seděl v IKEMu, a celý výkon sledoval na monitoru. Pomocí myši ovládal hrot katétru, který byl zaveden do pacientova srdce.
Katétr byl ovládán pomocí dvou silných permanentních magnetů, které vytvářely magnetické pole a srdce pacienta se nacházelo v izocentru těchto dvou magnetů. Obsahem hrotu katétru je velmi malý magnet, který na zmíněné pole reaguje. Pokud by operatér chtěl změnit směr pohybu katétru, tak to je umožněno díky natáčení magnetického pole, kterým je hrot ovládán. Dále je ještě nutný kardiodrive, což je vychytávka, která umožňuje pohyb katétru dopředu a dozadu ( díky ozubeným kolečkům, která obsahuje ), a také vytvoření mapy srdce, ve které se nástroj následně pohybuje.
Jednou z častých komplikací takovéhoto zákroku je fakt, že katétr je velmi měkký, tudíž nedokáže sám perforovat srdeční stěnu.

Na závěr bych ráda shrnula telemedicínu jako takovou. Tento obor může být nástrojem pro zlepšení života pacientů, či zdokonalení operací, ale faktem zůstává, že je zde mnoho technických obtíží, se kterými se člověk musí potýkat a kromě nich je tu samozřejmě i stránka finanční, na kterou se nesmí zapomínat. Jako každé odvětví má telemedicína svá pro a proti.

Citace:
1,2,3

Ing. Rita Pužmanová, CSc.,MBA http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=44077

Zdroje:

1)  http://www.cesnet.cz/sdruzeni/
2)  http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=44077
3)  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/tema/678-operace-na-dalku/

Vanda Kořalková

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.