PROJEKTY ELEKTRONIZOVANÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V RÁMCI PROJEKTU NA PODPORU ROZVOJE TRANSEVROPSKÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ ETEN

Úvod do problematiky e-health

Problematika e-health, elektronické zdravotnictví, je založená na využívání informačních technologií ve zdravotnictví. Tento projekt by výrazně usnadnil práci lékařům a zkvalitnil péči nabízenou pacientům. Jeden z programů, nebo by se dalo říci projektů, je takzvaný eTen.

Co jsou eTen projekty?

Tyto projekty jsou součástí širokého oddílu e-služeb, které program eTen podporuje.  Cílem programu je odstraňovat bariéry stojící v cestě volnému pohybu služeb, zboží a také osob v rámci společného evropského trhu. Eten byl založen v roce 2002 a zavádí všechny návrhy jiných projektů do praxe. Umožňuje nějaký návrh, který je zkoumaný uvést do běžného života, ale přesto neustále podporuje studie vylepšující tento návrh. Vždy se jedná o projekty, kde je zapojeno více – minimálně dva – státy.

Projekty eTen

Mezi lety 2002 až 2006 vzniklo skoro 150 projektů, na které přispěli členské země a samotný program skoro 200 milionů eur.  V dnešní době tyto projekty už neběží, poslední skončily asi v roce 2009.

Následující tabulka ukazuje některé z eTen projektů, tuto tabulku jsem převzala z Key eTen projects.

MCC Dovoluje vážně nemocným lidem, kteří by jinak museli zůstávat dlouhou dobu v nemocnici, pobývat místo toho doma (v klidném prostředí s rodinou) a zároveň být neustále monitorován prostřednictvím ICT přístrojů propojených s lékařem.Přístroje jsou schopné v případě potřeby přivolat pomoc. Systém byl testovaný ve třech státech.
NETCARDS Usnadňuje obyvatelům členských států, cestujícím v rámci EU, přístup k lékařskému ošetření. Elektronická karta identifikuje pacienta, stav pojištění, jeho právo na ošetření atd. Projekt se rozšířil na patnáct zemí
EUROCET Projekt sdružující národní transplantační registry. Poskytuje seznam dárců, čekatelů iinformace o uskutečněných operacích a jejich úspěšnosti.
TENALEA Usiloval o sladění činností v desítkách testovacích centrech po Evropě, kde probíhají zkoušky léčiv.

 

Tyto projekty sebou nesly mnohá vylepšení, ale to bylo spojeno s tím, že bylo potřeba velkých dotací, proto se testování projektů vždy účastnilo pouze pár zemí.

Hodnocení projektů

Když v roce 2010 evropská komise hodnotila tento projekt, dospěla k tomu názoru, že tento program splnil svůj účel, ale nevyhnul se ani problémům. Mezi největší zařadili dlouhé trvání celého procesu a nevhodně upravené smlouvy, které byly příliš svazující a bránily tak dělat změny v různých postupech. Komise tento projekt hodnotila ještě před ukončením dobíhajících projektů.

Tento program jednoznačně vyhovoval podmínkám Lisabonské strategie z roku 2010, protože při těchto projektech se dostalo výrazné podpory, pro zavedení informačních technologií do každodenního života, jak ze strany EU a jejich členských států, tak i ze strany soukromých subjektů. V praxi tento přístup přinášel mnohá zlepšení v sociální sféře a také mnohé úspory ve sféře ekonomické. Snažil se poskytnout pacientům lepší servis a pohodlí a informovat společnost a nových možnostech využití ICT ve zdravotnictví.

Protože programy byly velmi úspěšné, je velmi pravděpodobné, že nějaké další je můžou následovat. Odborníci, kteří se zabývají studiemi podobných projektů tvrdí, že si program vybral nejproblematičtější, ale a zároveň nejdůležitější místo inovačního procesu a to přechod z výzkumu a vývoje do reálného používání.

V posledních letech bylo velmi mnoho prostředků vynaloženo na další podporu výzkumu. Elektronické zdravotnictví bylo stanoveno jako jeden z hlavních bodů, které je třeba rozvíjet a zaměřovat se na bezpečnost pacienta, bezpečných uchováním jeho dat a jeho pohodlnost.

Další z projektů eTen – Debut IT

Tento projekt byl spuštěn roku 2008. Měl za cíl zmapovat využívání antibiotik občany v různých oblastech a udělat z toho statistiku. Tento program byl velmi motivován postupnou stále větší rezistencí lidského těla na všechny druhy antibiotik. Projekty tvořil systém, který by informoval lékaře a zpracovával data, která by souvisela s účinky těchto medikament na pacienta a současně zaznamenával četnost jejich předepisování lékaři a dával do poměru s úspěšností léčby.

V praxi by to fungovalo tak, že každý lékař pokud by pacientovi chtěl předepsat nějaké antibiotikum, tak by viděl, jestli lék s podobným složením pacient nevyužíval v poslední době a pokud ano, tak by mu nabídl i další alternativu.

Dalším cílem je sjednocování lékařské terminologie, které by rozumělo co největší množství lékařů v různých zemích. Do tohoto se zapojilo 11 partnerů v devíti státech.

Česká republika v těchto projektech

Česká republika se také snažila zapojit do těchto projektů prostřednictvím IZIP neboli elektronických zdravotnických knížek. Tento projekt se nazýval IZIP spolupracuje. Projekt byl ale nedodělaný a kvůli miliardovým ztrátám byl mnohými lidmi odsuzován.

Závěr

Podle mého názoru, další rozvoj podobných projektů má budoucnost a své míto v e-health a telemedicíně budoucnosti. Ale bude trvat delší čas než si lidé na nabízené služby zvyknou natolik, aby je přijmuli do svých běžných životů

 

Vendula Houdková, 1LF, 1007

Zdroje

http://zdravotnictvi.kr-kralovehradecky.cz/cz/programove-obdobi-2007-2013/financni-podpora-ek/eten-ehealth–einclusion–elearning-32017/

http://is.muni.cz/th/173929/fss_b/text_prace.pdf

http://www.ezdrav.cz/ehealth-v-eu/

Příspěvek byl publikován v rubrice Seminární práce 2014. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.