Role Evropské kosmické agentury ve vývoji nástrojů pro telemedicínu umožňující dálkový přístup k informacím (zdravotní záznamy, údaje o monitorování pacientů atd.).

Téma: Role Evropské kosmické agentury ve vývoji nástrojů pro telemedicínu umožňující dálkový přístup k informacím (zdravotní záznamy, údaje o monitorování pacientů atd.).

Charakteristika Telemedicíny:

S tím, jak epidemicky roste počet starších lidí v Evropské populaci, je nutné udržet dostupnost i kvalitu nákladné a specializované péče. Specializovanou péčí je a bude nutné poskytovat na vzdálených místech a v ten samý moment mnoha občanům. Ideálním prostředek k překonání vzdálenosti je Telemedicína.

„Telemedicína je používání telekomunikačních technologií k poskytování zdravotní péče bez geografických, kulturních sociálních nebo náboženských hranic“ (J. Reid, 1996)

 Základní cíl Telemedicíny:

Strategickým cílem je vyvinout a uplatnit systém, který zlepší život i kvalitu života běžných občanů. Dokáže rozpoznat nové potřeby, jak na straně pacientů-zákazníků, tak i na straně nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, při použití stávajících i nových telekomunikačních technologií, kde důležitým kriteriem je úspora financí i času.

V návaznosti na strategický cíl došlo k vytvoření TM- Alliance = Partnerství ESA (Evropské kosmické agentury), WHO (světové zdravotnické organizace) Evropské pobočky pro integrované zdravotní služby v Barceloně a ITU (mezinárodní telekomunikační unie) se sídlem v Ženevě.

Toto partnerství je řízeno ESA. Tímto se ESA stala nedílnou součástí a koordinátorem Telemedicíny. Zejména díky svým zkušenostem s koordinací a komunikací více národnostních týmů.

Vize TM-Aliance:

Vytvoření jednotného systému pro ukládání a zpracování informací a zdravotním stavu obyvatel. Ideálně bude systém vytvořen okolo občanů, aniž by oni museli jakýmkoliv způsobem do něj zasahovat nebo něco doplňovat.  Podle vize budou lidé klienti, kteří požadují na základě informací dobré služby raději, než substituční léčbu. Vizí je vytvořit funkční systém eHealth.                       eHealth určuje pravidla pro používání moderních telekomunikačních a informačních technologií k zjišťování potřeb pacientů, zdravotního personálu, poskytovatelů zdravotní péče a k vytváření podmínek pro jeho zlepšování na základě těchto potřeb.

Možnosti Telemedicíny a eHealth:

Kvalitní prevence:

Staré známé pravidlo, že špetka kvalitní prevence má cenu hory léků je dobře známo.  Realizace je ovšem horší. Díky centrálnímu sběru, práci a vyhodnocování  dat pacientů bude možné cíleněji pracovat s tzv. preventivní medicínou, která přináší možnosti lépe čerpat fondy na prevenci na správných pacientech, než draze léčit a pokrývat i následnou nákladnou péči na rekonvalescenci. Popřípadě včasná diagnóza sníží rizika (recidivy nebo chronického onemocnění) pro obyvatele a zákazníky. Ideálně si každý bude moci zjistit svůj zdravotní stav z pohodlí domova. V případě potřeby systém sám upozorní pacienta na možný problém a doporučí nejvýhodnější léčbu. Samozřejmostí je i lepší informovanost. Zkvalitnění a lepší dostupnost důležitých novinek povede ke snížení rizika nemocí v důsledku chyb při běžné dietě, důležitosti přiměřeného pohybu, následkům kouření i pasivního apod.

Tele – vzdělávání kdykoliv a kdekoliv

I když nadpis lehce zavádí téma na dřívější humorný televizní pořad jedné komerční stanice. Opak je pravdou. Tele – edukace bude mít velkou budoucnost. Kdy je možné si reálně představit dobu, kde jeden úzce profilovaný specialista povede souběžně několik operací na několika místech vzdálených mnoho kilometrů od sebe. Bez nutnosti být na těchto pracovištích osobně. Nebo v současnosti již využívané sdílení informací a konzultace po Tele mostu. Zároveň bude možné poskytovat vysoce specializovanou péči téměř v každém zdravotnickém zařízení, nebo pacienta cíleně nasměrovat do nejlepšího ústavu pro něj.

Úspora peněz pro pacienta i pro poskytovatele zdravotnických služeb

Práce specializovaných lékařů (např. chirurgických lékařů pohotovostní služby) může být efektivnější. Snížením počtu visit díky tomu, že si každý bude moci zjistit svůj aktuální zdravotní stav doma a zaslat data do systému, který je okamžitě vyhodnotí. V případě potřeby systém okamžitě zařídí pro pacienta tu nejlepší a nejkvalitnější péči.

Díky identifikačním prvkům jako např. rodné číslo, PIN, nebo skenování sítnice dojde i k zefektivnění sekundární péče. Nebude docházet k duplicitě testů v laboratořích. Výsledky se nahrají do systému a budou on – line pro každého doktora k nahlédnutí a k určení lepší diagnózy. Tím se zabrání i zneužívání.

Vždy blízko svého praktického doktora

Jakmile se stane eHealth nedílnou součástí evropské zdravotní péče. Bude moci každý lékař kdekoliv v Evropské unii mít přístup k záznamům daného pacienta. Výrazně to zjednoduší, zrychlí a zefektivní stanovení přesné diagnózy. Odpadnou problémy s cestováním, zlepší se pravidelné kontroly apod.

Budoucnost eHealth

Cílem je vytvoření nové bezpečné sítě pro sdílení informací o zdravotním stavu obyvatel, které povede ke zkvalitnění prevence, zlepšení služeb v péči o zdraví a k úspoře a cílenějšímu nakládaní s penězi ve zdravotnictví. Sdílená data povedou k lepšímu plánování, jak pro individuální potřebu jednotlivých zákazníků, tak pro potřeby jednotlivých nemocnic měst, krajů států a celé společnosti. Důležitou součástí sítě eHealth bude zabezpečení. Sdílení takového množství citlivých dat je nutné věnovat nejvyšší péči a stupeň ochrany.

Velkou výhodou tohoto modelu bude jeho možná adaptace na další státy a kontinenty a posléze zapojení do celosvětové sítě.

Body k naplnění systému eHealth

Ačkoliv jsme, již v roce 2014 stále ještě jsme ve fázi dvě a tvoříme TMA Brige. Zejména díky celosvětové krizi a následným úsporným opatřením došlo ke značnému zpoždění ve vývoji EHealth.

 

Hana Kučírková

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Seminární práce 2014. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.