Role Evropské kosmické agentury ve vývoji nástrojů pro telemedicínu umožňující dálkový přístup k informacím (zdravotní záznamy, údaje o monitorování pacientů atd.).

Telemedicína – Zdravotní péče z vesmíru

 Vyhlídka na využití družicových komunikačních technologií a souvisejících služeb připojení pro podporu telemedicíny je důvod, proč ESA (Evropská vesmírná agentura) Ústav telekomunikací aktivně vykonává činnost v tomto náročném oboru od roku 1996. Integrace Telemedicíny do pracovního prostředí zdravotníků, nemocnic a zdravotní dokumentace muže být úspěšná pouze, při budování povědomí mezi komunitou uživatelů a zúčastněných stran v systému zdravotní péče. Projekty doposud zahájené pomohly umožnit identifikaci a zkoumání nových technických řešení a aplikací s jasným potencionálem. Vizí projektu Telemedicína je využití současných a začlenění budoucích moderních technologií ke zkvalitnění a zlepšení péče o uživatele (pacienty) s cílem snížení nákladů ze strany poskytovatelů zdravotní péče.

Seznam oblastí, ve kterých je ESA – ARES aktivní a které podporuje:

 1, Deltass – Broadband, vysoce interaktivní projekty a aplikace (Francie Německo)

2, Multimedia – Distribuované prostředí pro zdravotnické Simulační projekty (Anglie)

3, Deltass Mobilní a polní nemocnice s vyhledávací a záchranou (Search and Rescue ) složkou – Projekty konzultační nouzové (Francie, Německo, Itálie, Nizozemí)

4, T@His Satelitní báze Telemedicíny v Latinské Americe, Telecare – Telekonzulace a Telehomecare projekty (Itálie, Německo, Francie)

5, Teshealth – Klinické výzkumné projekty (Itálie)

6, Teshealth, Hermes – Přístup k projektům Multimedia datová základna pro pacienty (Itálie)

7, EMS – Pokračující projekty v rámci zdravotnického vzdělávání

 Pro výběr a podrobnější analýzu jsem si vybrala následující systém Deltass. Ve kterém dochází k praktickému propojení telekomunikačních systémů s mobilními týmy a výhodami rychlého sběru třídění a přenosu dat v reálném čase na vzdálená místa při katastrofách.

DELTASS (Disaster Emergency Logistic Telemedicína Advanced Satellite System) pokročilý satelitní systém pro první pomoc při katastrofách

 Systém založený a navržený, pro zlepšení a zefektivnění řízení práce záchranných složek po přírodních katastrofách např: zemětřesení, povodní, nebo i po teroristických útocích a výbuších. V takových případech může dojít k poškození stávající infrastruktury. Prostorový Systém  Deltass potom vhodně doplňuje z části, nebo zcela zničenou komunikační pozemní síť. Dokáže rychle odpovědět na požadavky záchranných zdravotnických služeb. Třeba při logistice, nebo dálkové lékařské odbornosti.

Deltass umožňuje mobilním zdravotnickým týmům koordinaci jejich postupů a úkonů k účinnější pomoci obětem. Vytváří a přenáší lokalizaci lékařských dat přímo z místa katastrofy do koordinačního centra zautomatizovaným a jednoduchým způsobem. Dále také umožňuje vzdáleným a specializovaným lékařským přístrojům Diagnostiku na místě katastrofy bez nutnosti přímého nasazení těchto přístrojů a to v reálném čase.

DELTASS vychází z požadavků zdravotnických služeb v katastrofických situacích. V jeho pojetí také zahrnuje další provozování mobilních aplikací a potřeb.

Různé součásti systému Deltass:

  • Mobilní týmy (MT) – nasazen na místě katastrofy pro vyhledávání, třídění a první pomoc obětem a evakuaci.Jsou vybaveny přenosným telefonem a PDA a / nebo Portable Telemedicína Workstation (PTW) pro přenos lokálně zaznamenaných dat na stálé centrum (PC) nebo na mobilní polní nemocnice (MFH) operátorů.MT je jsou vybaveny GPS a v reálném čase lokalizují a přenáší data do PC a MFH je.Zařízení umožňuje telefonní komunikaci mezi nimi a PC.
  • Permanentní centrum (PC). Může se nacházet v oblasti poskytování první pomoci. Přijímá hlasové a datové komunikace z MT je, spravuje a přesměrovává to na referenční nemocnice (RH) a MFH. PC provádí koordinační a zdravotní funkce, zatímco MFH je nasazení.
  • Mobilní polní nemocnice (MFH).  Je zavedena v místech katastrof, nemocnice, která poskytuje koordinaci MT na místě katastrofy, třídění, recepce, první pomoc, klimatizace k přepravě, nakládání s oběťmi, evakuace, třídění lékařských poznatků pro pacienty prostřednictvím přístupu k externím lékařských databází nebo videokonference mezi MFH  a RH. Vedení lékařských dat. MFH je vybavena zdravotnickými prostředky, databází a telekomunikačními systémy nutnými ke komunikaci.
  • Referenční nemocnice (RH). Může se nacházet v regionu nebo i v cizím státě působí jako lékařské znalostní centrum pro MFH poskytuje další lékařské odbornosti, roztřídit pacienty a stanovuje nejvhodnější lékařskou péči, pomocí interaktivní tele medicínských služeb. Zdravotnické služby v MFH se zlepšit pomocí telekomunikační služby, telemedicíny a databáze aplikací nainstalovaných na obou místech, v MFH a RH: kolaborativní platforma nástrojů pro videokonference, on-line tele diagnostiku. Kromě videokonference, umožňuje pokročilé služby telemedicíny jako interaktivní živé tele konzultace, interaktivní tele patologie, interaktivní intraoperační simulace.

Výhody

Projekt DELTASS navrhuje funkční informační systém přizpůsobený potřebám medicíny katastrof a jiných zdravotnických záchranných služeb, jako jsou horské medicíny a pomoci cestujícím.DELTASS demonstrace ukázaly výhody využití vesmírných systémů, zčásti v následujících oblastech:

  • Rychlé a snadné nasazení systému, zejména nasazení týmů působících na poli (pátrací a záchranné týmy, týmy první lékařské pomoci, záchranné týmy)
  • Zdravotní a logistické koordinace
  • První lékařský sběr dat z polí katastrofy (nízká a střední rychlost přenosu dat)
  • Audio komunikace s mobilními týmy (nízká rychlost přenosu dat)

Satelitní vysoká míra komunikace (Eutelsat) mezi polní nemocnice Mobile nasazené na poli katastrofy a referenčnínemocnice, která umožňuje:
– v reálném čase výměny jsou videokonference nebo on-line/off-line Telediagnostika
– Konzultace externích databází

– Interaktivní telemedicíny služby

Byly provedeny dvě veřejné demonstrace DELTASS:

  • Demonstrace segmentu mobility na 24. října 2002 v rámci SITEF výstavy, v Toulouse. Tato demonstrace se podílí oddělení hasičské a urgentní medicína oddělení Toulouse nemocnice.
  • Celková demonstrace dne 7. listopadu 2002 v Ulmu v Německu. Místa zapojené do této demonstrace byly Toulouse, Ulm a Berlín. Mobilní polní nemocnice byla nasazena na ULM KRK-Lazareth (německý Bundeswehr). Vojenský zdravotnický personál byl zapojen jako herci v demonstraci. Asi 30 pozvaných lidí se zúčastnilo této demonstrace v plném rozsahu na DELTASS systému v rámci simulovaného zemětřesení.

Konečná recenze systému Deltass byla úspěsně uskutečněna 17. Prosince 2002.

Hana Kučírková

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Seminární práce 2014. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.