Slovníček 40 pojmů z eHealth

APR (Automated Patient Record)

– záznam o pacientovi je vkládán do počítače, následně je však vytištěn a zakládán do papírové dokumentace

Blood Donor Booking by SMS and Internet

– norský projekt; umožňuje nemocnicím prostřednictvím krátké zprávy informovat dárce krve například o náhlém stavu nouze

CPR (Computerized Patient Record)

– počítačový záznam je získán indexováním a oskenováním veškeré papírové dokumentace pacienta

ČNFeH

– cíl činnosti fóra je zaměřen zejména na rozšiřování a zvyšování obecného povědomí o eHealth, podporu rozvoje eHealth a podporu komunikace v oblasti eHealth

– České národní fórum pro eHealth

eDávky

– součástí PC Doktor

– umožní lékařům předání dávek zdravotním pojišťovnám elektronickou formou

eHealtInsurance

– program umožňující vybrání a objednání zdravotního pojištění přes internet a jeho následného spravování

EHIC (European Health Insurance Card)

– karta poskytující přístup k nezbytné lékařské, státem poskytované zdravotní službě během pobytu v jakékoliv zemi EU

EHR (Electronic Health Record)

– elektronický záznam zdraví pacienta, který vznikl při návštěvě jednoho či více zdravotnických zařízení

eLearning

– slouží k rozšiřování vědomostí přes internet a to nejen v oblasti eHealth

Elektronická neschopenka

– zakládání online neschopenek do systému, což vede k efektivnějšímu rozložení času jak pro pacienta tak pro všechny interesované strany (zaměstnavatel, pojišťovna,…)

– po ukončení pracovní neschopnosti lze o jejím vypršení všechny tyto orgány ihned informovat

Elektronický identifikátor

– pacient je schopen se prokázat elektronickým průkazem jako je například EHIC

– ČR součástí projektu Netc@rds

– zjednodušení obsluhy pacienta v rámci celé EU

Elektronický podpis

– označení specifických dat, které v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis

eMeDocS

– projekt kraje Vysočina; regionální koncept výměny zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními

EMR (Electronic Medical Record)

– počítačový lékařský záznam v daném lékařském zařízení

– je součástí lokálního samostatného informačního systému, který umožňuje uskladnění, obnovení a modifikaci těchto záznamů

ePacient

– takový pacient, který získává informace o svém stavu pomocí internetu a který využívá elektronické komunikace k jejich řešení

ePACS

– projekt Ministerstva vnitra, který buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu obrazových dat mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky

eParafa

– součástí PC Doktor

– obsluha a spravování dokumentace pacientů v elektronické podobě včetně elektronických podpisů

EPR (Electronic Personal Record)

– zdravotní záznam o pacientovi v elektronické formě

epSOS (Europan Patients Smart Open Services)

– projekt, který směřuje k vybudování infrastruktury schopné vzájemné spolupráce mezi evropskými zdravotnickými záznamy

eRecept

– jedná se o formu předepisování léků prostřednictvím SMS kódu nebo pomocí zaslání emailu

HPRO card

– cílem je zjednodušit pohyb zdravotnických zaměstnanců po Evropě, dále se pak karta může využít pro přístup k lékařským záznamům

ICT (Information and Communications Technology)

– vytvoření a uschování informací a jejich následný přenos uživateli pomocí různých elektronických zařízení

ISDN (Integrated Services Digital Network)

sada komunikačních standardů pro simultánní digitální přenos hlasu, videa, dat a dalších síťových služeb v průběhu tradičních obvodů veřejné telefonní sítě

IZIP

– účelem celého projektu bylo vytvořit systém elektronických zdravotních knížek, fungujících prostřednictvím internetu, pomocí nichž mělo být možné mezi lékaři sdílet informace o pacientech a zefektivnit i komunikaci mezi pacientem a jeho lékařem

Karta života

– jedná se o elektronickou databázi, kdy pacient si sám vede záznamy o svém zdravotním stavu, stanovených diagnózách, operacích, vyšetřeních

Kvalifikované časové razítko

– zaručuje, že data uvedená v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem

– spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem

Kvalifikovaný certifikát

– slouží ke zveřejnění dat pro ověření e-podpisu a jejich spojení s podepisující osobou

mHealth

– praktikování medicíny pomocí mobilních zařízení jako jsou mobilní telefony a  tablety

National Healtlink Project

– irský projekt; spojuje primární a sekundární péči, čímž zrychluje přenos důležitých informací jako jsou například výsledky testů přímo do karty pacienta

NHIN (Nationwide Health Information Network)

– jedná se o soubor standart, pravidel a služeb, které mají vést k bezpečnému sdílení a výměně zdravotnických informací přes internet

NZIS (Národní zdravotní registry)

– celostátní informační systém určený ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky

PC Doktor

– počítačový program umožňující přímou výměnu dat s jinými zdravotnickými zařízeními

PHR (Personal Health Record)

– je elektronický, univerzálně použitelný celoživotní zdroj informací souvisejících se zdravotním stavem pacienta

– na rozdíl od EHR je PHR tvořen pacientem a nikoliv lékařem

Public Health Portal

– projekt realizovaný v Dánsku; umožňuje jak pacientům tak i doktorům okamžitý přístup ke všem potřebným informacím, stejné jako okamžitý přístup k výsledkům všech ošetření, která se v dánských nemocnicích uskutečnila

SÚKL

– Státní ústav pro kontrolu léčiv; ústav umožňující pacientům objednávku léků přes internet

The eEnabling Life Event Data

– irský projekt; při úmrtí či narození člověka jsou všechna potřebná data odeslána příslušným organizacím

Web Nurse Project and eHealt Portal

– finský projekt; jeho cílem je umožnit pacientovi mít neustálou možnost poradit se sestrou, která mu poskytne pomoc, případně ho odkáže na doktora, je-li to nutné

WHO (World Health Organization)

– světová organizace zdraví konající jako koordinační autorita v mezinárodním zdravotnictví

Zaručený elektronický podpis

– elektronický podpis, který je jednoznačně spojen s podepisující osobou

je k datové zprávě, ke které se vztahuje připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat

umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě

Zdoje:

http://www.hprocard.eu/

http://www.kr-vysocina.cz/emedocs/d-4030987/p1=40640

http://www.kr-vysocina.cz/e-mbulance/d-4028050/p1=40643

http://www.kr-vysocina.cz/zakladni-pojmy-elektronicke-komunikace/d-918395/p1=36124

http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/index_en.htm

http://www.isdn.cz/

http://www.himss.org/library/ehr/?navItemNumber=13261

http://www.nist.gov/healthcare/testing/nhin.cfm

http://www.epsos.eu/home/about-epsos.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/IZIP

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%BD_podpis

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_medical_record

http://en.wikipedia.org/wiki/MHealth

http://www.fp.ucalgary.ca/telehealth/Glossary.htm

http://www.sukl.cz/erecept

http://www.pcdoktor.cz/o-programu-pc-doktor/

http://www.pcdoktor.cz/o-programu-pc-doktor/rozsirujici-moduly/edavky/

http://www.pcdoktor.cz/o-programu-pc-doktor/rozsirujici-moduly/eparafa/

http://www.cabrnoch.cz/media/papp_vzp_ehic.pdf

http://www.ehealthforum.cz/files/eNeschopenka_MPSV_21.6.2010.pdf

http://www.ehealthforum.cz/files/080107_Zvarova.pdf

http://www.ehealthforum.cz/cs/seminare/seminar-20071106teze-rozvoje-ehealth-v-cr

http://www.ehealthforum.cz/

http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Elektronick%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_dokumentace

http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=ERecept

http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=EHR,_PHR

http://www.epacs.cz/faces/pages/index.xhtml

http://www.who.int/goe/publications/goe_mhealth_web.pdf

http://www.uzis.cz/nas/informace-nzis

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.