Slovníček 40 pojmů z telemedicíny

Telemedicína – přeloženo z řeckého tele – na dálku, a z latinského medicína – lékařství. Jedná se tedy o vzdálenostní předávání informací pomocí elektronických komunikací za účelem zlepšení péče o pacienty.

 Telematika – vznikla spojením pojmů informatika a telekomunikace, v praxi jde o využití obou zmíněných oborů

 Telekonference – konferenční hovory z důvodu předávání informací v oboru zdravotnictví

 Telehealth – přístup ke službám a informacím souvisejících se zdravím, pomocí telekomunikačních technologií

 Teleradiologie – přenosy diagnostických snímků z radiologie

Telediagnostika – jedná se o vzdálenostní diagnostiku, přístup k informacím o pacientovi, výsledkům vyšetření a dalších skutečnostech na dálku

 Telekonzultace – je výměna informací většinou mezi lékaři pomocí telekomunikačních technologií, kde lékaři konzultují svoje názory na diagnostiku a léčbu pacienta, případně si předávají informace

 STARPAHC – Space Technology Applied to Rural Papago Adwanced Health, program telemedicíny

 Telenursing – je součástí telehealth, je to poskytování ošetřovatelských postupů pomocí komunikačních technologií

Telemetrie proces na dálku, sloužící ke sledování a hodnocení měření (např. fyziologické funkce)

Telepatologie neboli patologie na dálku, slouží k přenosu vizuálních informací z oblasti patologie, opět využívá telekomunikačních technologií

Telekardiologie – z důvodu překlenutí vzdálenosti lékař – pacient, slouží telekardiologie k přenosu všech důležitých informací, obrazů a skutečností týkající se srdce

 Telerehabilitace – poskytování služeb z oblasti rehabilitace na dálku, určena pro pacienty, kteří se z určitých důvodů nemohou setkat s rehabilitačním pracovníkem

Televzdělávání – poskytování vzdělávání a přenos informací pomocí telekomunikačních technologií (edukace pacientů)

Teleneurologie – přenos informací z oblasti neurologie, pokud není přítomen lékař a pacient na stejném místě

 Telegraf v telemedicíně – jde o přenos textových zpráv (informací) na velkou vzdálenost, používalo se v historii k předávání informací o pacientech

MDPhone transelephonic defibrilator – defibrilátor řízený telefonem kompetentní k odesílání údajů o činnosti srdce a případné započetí elektrických výbojů

 Teledermatologie – spojení lékařské oblasti dermatologie s principem telemedicíny, opět jde o výměnu lékařských informací

 Telemonitoring je vzdálenostní sledování stavu pacienta, využívá se zde monitorovacích prostředků

ATA – American Telemedicine Assosiation – organizace, sloužící k podpoře telemedicínských principů, tedy přenosu lékařských informací pomocí telekomunikačních technologií

Telefarmakologie – poskytování farmakologických služeb pro pacienty, kteří nemohou být ve fyzickém kontaktu s lékárníkem

Telepsychiatrie – prostřednictvím telekomunikací (videohovorů) poskytování psychiatrických služeb ve formě rozhovorů a konzultací

Italian International Radio Medicine Center – C.I.R.M – organizace, zajišťující rádiovou lékařskou službu z roku 1935

epSOS – organizace zabývající se poskytováním bezproblémových zdravotních služeb

Store and forward – druh telemedicíny, nevyžaduje přítomnosti obou stran ve stejném čase, slouží k předávání zdrav. údajů

 Telechirurgie – součást telemedicíny, provozování chrirugické praxe na dálku

PACS – Picture Archiving and Communication System, jedná se o zobrazovací technologii v lékařství, která umožňuje přístup k elektronickým obrazům

DICOM – formát, který je potřebný k přenosu elektronických obrazů v systému PACS

E- recept – jedná se o vystavení lékařského receptu na dálku, který lékař vypisuje prostřednictvím technologií, pacient pouze obdrží určité údaje

ISDN – Integrated Services Digital Network, jedna z telekomunikačních technologií využívaná v telemedicíně

Teleneurochirurgie – předávání informací a záznámů (např. CT snímky) z oblasti neurochirurgie na dálku

Teleaortografie – telekonzultace pomocí telekomunikačních technologií, projednávající snímky aortografie

 Teleduševní zdraví – péče o duševní zdraví využíváním technologíí telemedicíny, určeno především pro pacienty, kteří nejsou schopni nebo si nemohou obstarat terapii ve fyzickém kontaktu

Telehomecare – týká se oblasti telehealth, vedeno lékařem ke sledování a poskytování služeb pacientovi doma

Teleaudiologie – provedení vyšetření a diagnostiky sluchu pomocí hovorů a videohovorů, opět z důvodu neschopnosti pacienta dostavit se na kliniku či jiné zdravotnické pracoviště

Teledentistry – provádění zubních vyšetření, konzultací a péče z oboru stomatologie na větší vzdálenost

Teleepidemiologie – využití informačních technologií telemedicíny k epidemiologickým výzkumům a vyšetřením

NRHA –asociace v USA, soustředící se na poskytování péče na venkovských sídlech z důvodu nedostatku zdravotní péče formou edukace a konzultací

Telerobotické výkony – operace v oblasti chirurgie, prováděné robotem k tomu určeným řízeným na dálku

PAL – phase alternation line – systém v historii využívaný k zobrazené videosekvencí

 

Dana Hatoňová, BVSS 1. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív, Seminární práce 2014. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.