eHealth Days 2014

Konferencia eHealth Days

Konferencia sa koná dňa 18. februára 2014 v Kongresovom centru IK+EM Praha. Usporiadatěľom je Národné telemedicínské centrum v spolupráci s vydavateľstvom Sdelovacia technika. Konferencia je rozdelená do 3 blokov, tento rok pribudla dôležitá, akademická sekcia.

Ranný blok – verejné a súkromné subjekty

1. zástupca MZ ČR
2. zástupca ČLS JEP
3. zástupca firmy ICZ
4. zástupca firmy NESS

Dopoludňajší blok – NTMC a partneri

1. prof. Táborský (NTMC) – klinicky orientovaný príspevok, vízie a ďalší rozvoj NTMC atd.
2. Ing. Milan Blaha, Ph.D. (IBA MU) – technicky orientovaný príspevok, databázy, prenos, zpracovanie a vyhodnocovanie telemedicínských dát
3. Petra LeRoy Čadová (Európska komisia) – téma EIP AHA z pohľadu EK
4. Diane Whitehouse (EHTEL) – Renewing health a ďalšie európske projekty o telemedicíne, ich realizácii a výsledkoch

Popoludňajší blok – Akademická sekcia

– Ing. Radek Fiala, Ph.D. – FBMI ČVUT
– doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. – FEL ČVUT
– Ing. Petr Ondráček, CSc. – FEL ČVUT
– Ing. Jan Havlík, Ph.D. – FEL ČVUT
– Ing. Martin Černý, Ph.D. – FEI VŠB
– Ing. Milan Blaha, Ph.D. – IBA MU
– Bc. Veronika Podobová- FBMI ČVUT a doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. – 1. LF UK

Tohtoročnej konferencie Národného telemedicínského centra sa zúčastňuje tiež Fakulta biomedicínskeho inžinierstva. Téma je technické i klinické: chudnutie a telemedicína. Na projekte sa podieľa Bc. Veronika Podobová z FBMI ČVUT a Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. za Centrum eHealth a telemedicíny 1. lekárskej fakulty UK. Aj toto centrum sídli v Čechách na Kladne. Ako schudnúť radia odborníci pacientom v spolupráci s poliklinikami spoločnosti Agel, a to s poliklinikou Dopravného zdravotníctva Česká Třebová a Nemocnicou Praha Italská. Monitoring chudnutia je cez aplikácie WhatsApp, Facebook a portál Nadváha, cez ktoré môžu pacienti konzultovať diéty a pohybovú aktivitu. U vybraných pacientov je cez internet monitorovaná aj hmotnosť a pohybová aktivita. Nielen diéta Středaform, ale komplexné telemedicínske poradenstvo pomohlo schudnúť už niekoľkým stovkám pacientov. Zdravie, zdravá výživa a technika idú ruka v ruke.

Videozáznam príspevku: http://nadvaha.cz/univerzity/FBMI/konference-eHealth-Days-2014

Komentáře nejsou povoleny.