FBMI ČVUT 2013

FAKULTA BIOMEDICÍNSKEHO INŽINIERSTVA ČVUT, PRVÁ LEKÁRSKA FAKULTA UK A NÁRODNÝ INŠTITÚT ZDRAVIA pripravili medzinárodnú konferenciu na tému eHealth a telemedicína.

Konferencia bola určená študentom medicíny, biomedicínského inženierstva a príbuzných odborov, lekárom, zdravotníkom, atď . Usporiadateľom je Centrum pre e-Health a telemedicíny 1. lekárskej fakulty UK a Spoločné pracoviská biomedicínskeho inžinierstva 1. LF UK a Fakulty biomedicínskeho inžinierstva ČVUT. Konferencia bola vo štvrtok 26. septembra 2013. Nasledujúci konferenciu chystá Fakulta biomedicínskeho inžinierstva na 27.11.2013 v kinosále rehabilitačného ustavu Kladruby. Konferencia bude od 9 do 15 hodín.

Radi umožníme aktívnu účasť formou prednášky odborníkom praxe. Pokiaľ chcete prihlásiť krátke oznámení, pošlite informáciu emailom: národnyinstitutzdravia@gmail.com. Zaujímajú nás hlavne praktická témy monitoring pacientov, organizácie či skúsenosti s ePreskripce či s eLearning.

Moderátorom konferencie je Ing. Martin Vítězník. Organizáciu zabezpečuje Ing. Pavel Smrčka

Aké prednášky sú už prihlásené?

  • O súčasnom stave eHealth v Českej republike bude prednášať Doc. MUDr. Leoš Středa z 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovy. Záznam prednášky zde.
  • Na tému expertných systémov používaných vo zdravotníctve a eHealth prednesie príspevok Bc. Veronika Podobová z FBMI ČVUT.
  • Telemostom bude prezentovaná práca prednostky Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Prof. MUDr. Eleny Kukurovej, CSc. na tému Kultúrny šok & Implementácia eHealth do zdravotníckych služieb, ktorú pripravila spolu s PaedDr. Vierou Haverlíkovou, Ph.D.
  • Príspevok na tému Falošné recepty a ePreskripce bude prezentovať Ing. Luděk Čermák z agentúry Infosys, ktorá je autorom riešenia sytému Tramis, ktorý umožňuje prenosy dát medzi počítačovými systémami vedľa existujúcej alfanumerickej formy aj formou čiarového kódu uvádzaného priamo na dokladoch (napr. receptoch).
  • Téma o zdravotníckych monitorovacích systémoch, ich funkcionalite, postavenie medzi hlavnými zdravotníckymi informačnými systémami prednesú Ing. Martin Potančok, Ph.D. a Ing Renáta Kunstová Ph.D. z katedry informatiky Vysokej školy ekonomickej v Prahe.
  • Ing. Eva Chmelová je zo spoločnosti Agel, ktorá prevádzkuje sieť nemocníc a polikliník. Vyvinuli vlastný regionálny klinický informačný systém, o ktorom na konferencii poreferují.
  • Skúsenosti z eHealth aplikácií prednesú aj naši hostia zo Švédska a Nórska, ktorí sa konferencie zúčastňujú v rámci projektu Medzinárodná spolupráca na FBMI.

Komentáře nejsou povoleny.