Obezita podľa WHO 2019

ŠTÚDIA: LOW-FAT versus LOW-CARB
Čo je lepšie obmedziť? Tuky alebo sacharidy?

Obezita patrí k najväčším problémom 21. storočia v medicíne. Svetová zdravotnícka organizácia ju zaradila medzi 10 najväčších rizík pre svetovú populáciu pre rok 2019.  Výskyt obezity a pridružených komplikácií v populácii  stúpa  a nie je preto divu, že aj vedecké štúdie sa v poslednej dobe stále viac zameriavajú na tento pálčivý problém.

Najvýznamnejšia sympóziá pre tento rok:

 • 6th Canadian Obesity Summit,  Ottawa, Kanada, apríl  2019
 • 26th European Congress on Obesity, Glasgow, apríl-máj 2019
 • Obesity Meeting 2019, Brisbane, Austrálie , jún 2019
 • 4th Global Summit on Obesity and Diet, Dubai, UAE, október 2019

Medzi jedno z najviac diskutovaných tém v oblasti chudnutia patrí nízkokalorické (obmedzujúce hlavne tuky) versus nízkosacharidové diéty, respektíve ich vplyv na úbytok hmotnosti.  Publikujeme výťah zo štúdie pre Journal of American Medical Association (JAMA), celý text v angličtine je tu.

Aj keď sa ukazuje, že rozdiely v úbytku hmotnosti sú z dlhodobého hľadiska  medzi oboma typmi diét, tedy zdravej diéty obmedzujúcej tuky (healthy low-fat diet, HLF) a zdravej nízkosacharidovej diéty (healthy low-carbohydrate diet, HLC) zanedbateľné, niekoľko posledných štúdií poukázalo tiež na dôležitosť personalizácie týchto diét. Napríklad jednonukleotidové polymorfizmy (Snps) v génoch PPARG, ADRB2 a FABP2 ovplyvňujú tukový a sacharidový metabolizmus, respektíve udávajú, ako dobre bude daný jedinec reagovať na nízkosacharidovú alebo naopak nízkotučnú diétu.

Rovnako tak niektoré štúdie v minulosti zistili, že jedinci s inzulínovou rezistenciou môžu viac benefitovať z nízkosacharidovej stravy, avšak tieto štúdie boli limitované nízkym počtom participantov a post hoc analýzou výsledkov.

Individuálnymi rozdiely v reakcii na nízkosacharidovú a nízkotučnú diétu sa zaoberala aj RCT štúdie DIETFITS z minulého roka. Ako jedna z mála dokonca testovala, či inzulínová sekrécia alebo vyššie zmienené polymorfizmy môžu ovplyvniť individuálne účinnosť diét.

DESIGN ŠTÚDIE

 • 609 participantov (z toho 481 ukončilo)
 • vek 18 – 50 rokov
 • BMI 28 – 40
 • follow-up 12 mesiacov
 • 2 paralelné skupiny s odlišným príjmom makroživín (jedna skupina „healthy“ nízkosacharidová a druhá „healthy“ nízkotučná diéta)
 • celkový energetický príjem bol medzi skupinami vyrovnaný, deficit okolo 500 – 600 kcal za deň
 • 244 participantov s low-fat genotypom (tzn. teoreticky lepšie reagujúcim na nižší príjem tukov), 180 participantov s low-carb genotypom (tzn. teoreticky lepšie reagujúcim na nižší príjem sacharidov)

VÝSLEDKY

 • úbytok váhy bol po 12 mesiacoch medzi oboma skupinami porovnateľný, nízkotučná skupina schudla v priemere 5,3 kg a nízkosacharidová skupina o 6 kg
 • vplyv vyššie spomenutých polymorfizmov na vyšší úbytok hmotnosti sa tiež nepotvrdil, respektíve výsledky neboli štatisticky významné
 • rovnako tak štúdie nenašla spojitosť medzi bazálnou sekréciou inzulínu a vyššou stratou hmotnosti

ZÁVER

Štúdia trvajúca jeden rok nezistila signifikantné rozdiely v úbytku hmotnosti medzi nízkotučnou a nízkosacharidovou diétou. Vplyv ľudského genotypu (konkrétne troch známych polymorfizmov) na chudnutie sa tiež dostatočne nepotvrdil a ani bazálnej sekrécie inzulínu nijako nesúvisela s výsledným úbytkom hmotnosti. Táto štúdia potvrdzuje existujúcu evidenciu, že rozdiely v úbytku hmotnosti medzi dvoma najčastejšími diétnymi prístupy sú zanedbateľné a navyše pridáva evidenciu, že bazálny sekrécie inzulínu či niektoré polymorfizmy majú na stratu hmotnosti len marginálny efekt.

Komentáře nejsou povoleny.