Sympózium Obezny

Medzinárodné lekárske sympózium Obezni.cz s témou Obézni pacient v interdisciplinárnom pohľade prebehlo 11. – 12. 4. 2013

Miesto konania: Fakulta biomedicínskeho inžinierstva ČVUT v Kladne a 1. lekárska fakulta UK v Prahe, telemost bol prezentovaný aj v prostorách nášho Národného inštitútu zdravia.

Prezident sympózia: Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., nestor česko-slovenskej Obezitológie

Organizátori: Fakulta biomedicínskeho inžinierstva ČVUT a Národný inštitút zdravia

Téma: Obézni pacient v interdisciplinárnom pohľade

Medzinárodné lekárske sympózium zamerané na tému Obézni pacient v interdisciplinárnom pohľade prepojil telemostom päť krajín – Česko, Slovensko, Švédsko, Nórsko a Filipíny a dva kontinenty Európu a Áziu. Prvý deň sympózia, štvrtok, je venovaný prednáškam českých a zahraničných odborníkov cez telemost do budovy FBMI ČVUT, Národného inštitútu Zdravím, koľu Foundation a súčasne online na webovej stránky www.obezni.cz. Piatkové program bude zameraný najmä na prezenčnej konferencii spoločnosti STOB s témami moderného poňatie chudnutie cez internet, zaujímavostí, mýtov a povier vo výžive. Úvodnú prednášku prednesie Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., ktorý už 63 rokov vykonáva lekársku prax a ktorý tento rok úplne novo vydáva svoj ​​bestseller Nebezpečný svet kalórií, tentoraz so spoluautormi, ktorými sú pán docent MUDr. Leoš Středa, Ph.D. a pani MUDr. Kateřina Cajthamlová. Názov knihy je Nebezpečný svet kalórií z pohľadu troch lekárov.
Sympózium Obézny aj konferencia STOB sú akreditované ako vzdelávacie akcie Českej lekárskej komory (12 kreditných bodov). V prípade záujmu sa prihláste emailom na adrese sympozium@bojujemestuky.cz alebo kontaktujte organizátorov telefonicky číslach na +42169 201 6666 alebo +420608 807 807 alebo SMS na +639295 446 446.

Program

Štvrtok 11.3.2013: Obézni pacient v interdisciplinárnom pohľade
1. Metabolické konzekvencie a laboratórna diagnostika
odborný garant Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, 1. lekárska fakulta UK v Prahe
2. Telemedicínsky monitoring
odborný garant Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Slovensko
3. Patogenéza obezity
odborný garant Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., Endokrinologické ústav v Prahe
4. Bariatrická a metabolická chirurgia
odborný garant Prof. MUDr. Martin Fried, CSc., OB klinika – centrum pre liečbu obezity a metabolických ochorení v Prahe
5. Edukácia lekárov
odborný garant PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA, Slovenská lekárska komora
6. Edukácia obéznych
odborný garant Paul. R. A. Santos, koľu Foundation, Filipíny
7. Kognitívno behaviorálna terapie
odborný garant PhDr. Iva Málková, MUDr. Marie Skalský, spoločnosť STOB
8. Súčasné trendy v liečbe nadváhy a obezity
odborný garant Doc. MUDr. Leoš Streda, Ph.D., 1. lekárska fakulta UK v Prahe a Fakulta biomedicínskeho inžinierstva ČVUT v Kladne
9. Prevencia rozvoja obezity detí a mladistvých
odborný garant MUDr. Petr Tláskal, CSc., Spoločnosť pre výživu
10. Obezita detí a dospievajúcich
odborný garant Markéta Bednaříková DiS, MUDr. Kateřina Bednaříková, Juhomoravské detské liečebne, po
11. Redukcia váhy v Kúpeľnej liečebni Mánes
odborný garant Petra Brunclíková DiS, Šárka Suraová, Kúpeľná liečebňa Mánes-Karlovy Vary
12. a 13. Téma rezervováno pro přednášející ze Švédska a Norska

Piatok 12. 3. 2013: konferencia STOB v prostorách Kliniky rehabilitačného lékárstva 1. LF UK na Albertove
1. Půlstoročie českej obezitológie,
odborný garant Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., Fakultní nemocnice v Ostravě
2. Moderné pojetie chudnutia cez internet – akce 7S,
odborný garant Mgr. Jana Divoká, PhDr. Iva Málková, spoločnosť STOB
3. Nové spôsoby chôdze s palicami,
odborný garant Jana Habartová, spoločnosťv STOB
4. Zaujímavosti z výživy,
odborný garant Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., IKEM Praha
5. Mýty a povery vo výžive,
odborný garant Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Vysoká škola chemicko technologická v Prahe

Komentáře nejsou povoleny.