Telemedicína 2016, Brno

Rádiologická klinika LF MU a Fakultnej nemocnice Brno   a
Sekcia telemedicíny, telerádiológie a PACS Rádiologickej spoločnosti ČLS JEP

pozývajú na

XII. medzinárodný kongres informačných technológií v zdravotníctve
TELEMEDICÍNA 2016
14. marca 2016, Brno, hotel Myslivna, kongresové priestory

Hlavnými témami tohto ročníka sú

  • Telerádiológia – legislatíva a prax
  • Zdieľanie, zasielanie a archivácia obrazovej zdravotníckej dokumentácie
  • Hodnotenie dokumentácie zobrazovacích metód
  • Varia

Detailné informácie a on line registráciu nájdete na www.telemedicina-brno.info

Komentáře nejsou povoleny.