Telemedicína 2017, Brno

Rádiologická klinika LF essay writers MU
Fakultná nemocnica Brno   a
Rádiologická spoločnos coursework orderť ČLS JEP

pozývajú na

XIII. medzinárodný kongres hot russian women what is the best juicer on the market informačných technológií v zdravotníctve
TELEMEDICÍNA 2017
13. marca 2017, Brno, hotel Myslivna, kongresové priestory

Hlavnými témami tohto ročníka sú

  • Telerádiológia  – legislatíva a prax
  • Zdieľanie, zasielanie a archivácia obrazovej zdravotníckej dokumentácie
  • Hodnotenie dokumentácie zobrazovacích metód
  • Informačné systémy

Detailné informácie a on  line registráciu nájdete tu.

Komentáře nejsou povoleny.