Techniky RFID a další bezdrátové systémy

Pod zkratkou RFID se skrývá anglické pojmenování „Radio Frequency Identification“ (česky Radiofrekvenční identifikace). Jedná se o technologii umožňující bezkontaktní přenos dat na bázi elektromagnetického vlnění. V běžném životě, tedy nejen ve zdravotnictví, se s ní můžeme setkat poměrně často, aniž bychom si to uvědomovali. Možnosti využití této technologie jsou velice pestré. Uveďme si několik typických příkladů:

 • Identifikace zboží v obchodech (jako alternativa k čárovým kódům a ochrana proti krádeži)
 • Sledování poštovních zásilek
 • Biometrické osobní doklady
 • Bezkontaktní platební technologie
 • Jízdní doklady s čipem (OpenCard, In-Karta)
 • Mýtné brány
 • Identifikace u turniketů (např. Ski Pass), docházkové systémy
 • Knihovny (čtenářské průkazy, katalogizace knížek)
 • Čipování psů

Princip RFID

Potřebná data jsou zapsána na elektronickém čipu, tzv. RFID tagu. Ten může být v praxi vlisován do etikety, náramku, plastové či papírové karty, a tudíž nemusí být od pohledu viditelný. Podle zdroje napájení čipu lze zavést jejich klasifikaci na pasivní, které využívají k napájení výhradně elektromagnetických vln vyslaných čtečkou (viz dále), a méně časté aktivní, které mají svůj vlastní zdroj napájení (např. baterii).

Pro přečtení zapsaných dat je potřeba čtečky. Tou je elektronické zařízení, které periodicky vysílá radiové vlny. Pokud nějaký RFID tag tyto vlny zachytí, vyšle zpátky odpověď, kterou čtečka příjme a zpracuje. Čtečka může být integrována do příručních zařízení jako je mobilní telefon či PDA, nebo může komunikovat s počítačem.

Jednotlivé RFID systémy se liší frekvencí vysílaných elektromagnetických vln, dosahem a rychlostí čtení.

Na rozdíl od čárových kódů jsou RFID systémy odolnější proti mechanickému poškození, mohou nést větší množství dat, jejich čtení je rychlejší a přesnější. Jejich pořizovací náklady jsou ovšem vyšší.

Bezpečnost a spolehlivost

Přestože RFID čipy lze číst pouze do, resp. od určité vzdálenosti, neoprávněné přečtení čipu není možné žádným způsobem zaregistrovat. Problém nastává tehdy, kdy je RFID systém nosičem citlivých dat. Řešením může být šifrování, které lze ovšem v některých případech prolomit.

V případě bezkontaktních plateb je nakupující při nákupu nad určitou částku vyzván k zadání PIN kódu.

Ani u této technologie nelze předpokládat stoprocentní spolehlivost. Vlivem vlhkosti, tepla a jiných vnějších faktorů může dojít k poškození obvodu čipu a k jeho znehodnocení. Proto je v určitých případech vhodné použít vedle RFID tagů i alternativní identifikaci (klasický čárový kód apod.). Je potřeba myslet také na úmyslné zastínění signálu.

Využití v medicíně

Nejvýznamnější (avšak v České republice spíše hypotetický) způsob využití této technologie v medicíně můžeme nalézt v identifikaci a sledování hospitalizovaných pacientů. Další využití je v označování léků a receptů.

Existují i experimenty s označováním chirurgických nástrojů, aby se zabránilo nechtěnému zapomenutí nástroje v pacientovi.

Stručný přehled dalších bezdrátových technologií

 • Bluetooth – bezdrátová technologie známá především pro komunikaci mezi mobilními zařízeními. Díky ní lze sdílet soubory, nebo bezdrátově připojit sluchátka či Hands Free. Pro navázání spojení je nutné, aby obě strany znaly předem dohodnuté heslo. Má poměrně větší dosah než RFID.
 • Infračervené vlnění – využívá se v dálkových ovládačích, dříve i v mobilních telefonech a v pražské MHD při sledování tramvají.
 • NFC technologie (Near Field Communication) – relativně nová technologie vyvinutá pro bezkontaktní platby.

 

Použité zdroje

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.