Telechirurgie

Je to jedna z mnoha součástí eHealth tedy elektronického zdravotnictví. Telemedicína se snaží ulehčit či zrychlit péči o pacienty s využitím moderních technologií, například počítačů a internetu. Jedná se zde o přenos informací na velké vzdálenosti (např. monitoring pacientů), dále pak vzdělávání ve formě videokonferencí nebo sledování operace z pohledu chirurga a v neposlední řadě o provádění operací na dálku, o čemž pojednává následující text.

Telechirurgie znamená provádění chirurgických operací na dálku s použitím robotického zařízení, které chirurg ovládá joystickem z terminálu nebo hlasovými příkazy případně přes počítač. V dnešní době existuje řada takovýchto robotických zařízení.

Rozdělení:

a)     Roboti asistivní

b)     Roboti navádění

c)      Roboti chirurgičtí

Do první skupiny patří například systém AESOP 3000 od firmy Computer motion, který plní funkci lékaře-asistenta. Ovládá se pomocí hlasových příkazů, které musí lékař předem namluvit. Pokud příkazu neporozumí, neprovede žádnou akci. Takovýto robot je používán k manipulaci s endoskopickou kamerou, umístěnou na pohyblivém rameni, při minimálně invazivních zákrocích. Před každou operací je nutno vymezit pracovní prostor ramene.

Ze skupiny naváděných robotů můžeme jmenovat například zařízení CyberKnife of firmy Accuray, které pomocí kontinuálního RTG dokáže přesně lokalizovat tumor a odstranit ho pomocí vysokoenergetického záření. Jako dalšího zástupce naváděných robotů můžeme uvést zařízení NeuroMate společnosti Integrated Surgical Systems. Ten je určen k operacím mozku. Lékař naplánuje strategii operace, kterou může kdykoli v průběhu měnit dle okolností. Dalším zástupcem je systém Robodoc od společnosti Integrated Surgical Systems, který je učen pro přípravu kostí na implantování kloubních náhrad. Robot určí parametry náhrady a připraví kost šetrněji než lékař.

Ze zástupců chirurgických robotů jmenujme systém ZEUS od společnosti Computer Motion, který má tři paže, z nichž jedna je AESOP kamera. V současné době se již nepoužívá a je nahrazen modernějším systémem daVinci 1200 od společnosti Intuitive Surgical.

Systém daVinci 1200

Je to robotický systém původně vyvinutý NASA pro meziplanetární lety, operace v ponorkách či na letadlových lodích bez přítomnosti chirurga. Na rozdíl od robota ZEUS je schválen k mnoha operacím. Je používán především v oblastech gynekologie, urologie, kardiologie atd. Systém daVinci 1200 se skládá ze tří hlavních komponent. Ovládací konzole, videověže a operační konzole.

Ovládací konzole slouží k ovládání operačních nástrojů a řízení pohybů robota uvnitř pacienta. K tomu slouží sada speciálních velice jemných joysticků zavěšených v prostoru. Dále jsou zde nožní pedály pro přepínání ramen. Ovládací konzole obsahuje ještě monitor z binokulárního endoskopu (vytváří dokonalý 3D stereoskopický obraz), který je možno zvětšit až 10x. To je výhoda oproti klasické 2D laparoskopii.

Videověž slouží ke zpracování obrazu ze stereoskopické kamery. Obsahuje i další přístroje nutné k operaci jako například zdroj světla. Dále je zde asistentský monitor pro ostatní personál.

Operační konzole obsahuje jedno rameno se stereoskopickou kamerou a tři ramena operační opatřená nástroji. Operační ramena mají 7 stupňů volnosti a pohyblivost 90°. Pracovní nástroje mají tudíž dokonalou pohyblivost, lepčí než lidská ruka při klasické laparoskopii. To dalo vzniknout označení endowrist, tedy endoskopické zápěstí. Pracovní nástroje na konci ramen lze vyměnit. Každý nástroj má omezené použití (například 15), poté musí být vyměněn. To hlídá čip, který při překročení počtu použití nástroj nepřijme.

Typicky se robot daVinci používá při laparoskopických operacích, kdy jsou ramena zavedena otvory do těla pacienta na příklad břišní dutiny. Oblast je třeba vyplnit plynem, aby vznikl prostor pro manipulaci s rameny. Chirurg u konzole vede operaci ve spolupráci s chirurgy přímo na sále u pacienta. Zařízení obsahuje samozřejmě i ochranné systémy jako například ochrana před výpadkem energie nebo automatické zablokování ramen při poruše systému.

Výhody využití robota jsou:

Pacient a chirurg nemusí být na stejném místě (třeba i na jiném kontinentu)

Robot je přesnější a obratnější než lidská ruka (netřesou se mu ruce)

Může operovat delší dobu v kuse než člověk

U robotických operací je menší riziko komplikací a kratší  doba rekonvalescence

Doba zácviku operace je řádově kratší oproti klasické laparoskopii

Je zde možný online přenos z operace za účelem vzdělávání

Snížení nákladů na přepravu

Šetrnější provedení operace a menší jizva

Nevýhody:

Absence jakéhokoliv citu v nástrojích a odporu tkání

Speciálně vybavený operační sál

Vysoká cena jak robota, tak vyměnitelných nástrojů

Několikanásobně vyšší cena operace oproti klasické laparoskopii

Limitované operační pole robota

V České republice je 9 systémů daVinci (Nemocnice na Homolce 2x, Ústřední vojenská nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, nemocnice sv. Zdislavy v Mostišti, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 2x, Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, Fakultní nemocnice Olomouc).

Jan Štulík

 

Příspěvek byl publikován v rubrice eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.