Telemedicína v 90. letech 20.století v Evropě

Pojem telemedicína se v dnešní době používá mnohem častěji než v minulosti. Věda jde dopředu a lidi se čím dál, tím víc snaží si život zjednodušovat a z obyčejných věcí, které byly v minulosti běžné, vytvářejí spolu s kombinací novodobých technologií ještě něco mnohem jednoduššího a samozřejmě automaticky řízeno.

Telemedicína je výraz popisující použití telekomunikačních a informačních technologií, aby bylo možné poskytnout klinickou zdravotní péči na dálku. To pomáhá eliminovat bariéry, které vznikají na základě vzdálenosti, a mohou zlepšit přístup ke zdravotnickým službám, které ještě pořád nejsou trvale k dispozici vzdáleným venkovským komunitám. To je také používáno k záchraně lidských životů v intenzivní péči a v nouzových situacích.

V dávné minulosti se objevovali vzdálení předchůdci, kteří se snažili o rozvoj telemedicíny. Ale nakonec se telemedicína jako zdroj telekomunikačních a informačních technologiích stala produktem 20. století u nás i ve světě. Tyto technologie umožňují pohodlnou a věrnou komunikaci mezi pacienty a zdravotnickým personálem, tak jako přenos zdravotnických záznamů z jednoho místa na druhé. Časné formy telemedicíny spolu s rozvojem telefonu, rádia a internetu byly doplněny videotelefonáty pro pokročilé diagnostické metody podporované aplikacemi rozesílající data v rozmezí klient / server. A navíc s rozvojem telemedicínských zařízení se začala podporovat i starostlivost o pacienty v domácí péči.

V zemích Evropské unie, kde udržitelnost zdravotnických systémů negativně ovlivňuje stárnutí populace, je právě telemedicína prostředkem, jak snížit náklady na poskytování zdravotnické péče. Zároveň umožňuje částečně řešit i problém nedostatečného počtu lékařů a jiných kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, se kterým se také mnoho evropských zemí setkává. Kromě primárních přínosů, které spočívají ve zkvalitnění a zefektivnění některých druhů vyšetření a léčby, telemedicína zároveň příznivě zasáhla i sociální sféru. Zejména v případě starších osob a osob s omezenou pohybovou schopností dokáže výrazným způsobem přispět ke zlepšení kvality života.

Na konci 80. let 20. století dochází k závratným změnám ve vývoji telemedicíny. Hlavními důvody prudkého rozvoje v dané oblasti v nadcházejícím období byl hlavně přechod od analogových k digitálním technologiím, masové rozšíření počítačů a nových prostředků moderní komunikace (mobilní telefony). Před rokem 1980 byly dané výzkumy a projekty prováděny prakticky jen na území Severní Ameriky. Od 90. let 20. století se situace mění – do výzkumu se zapojují i pracoviště v Evropě (40 %), Asii a Austrálii (10 %). Ale 50 % primárního výzkumu v oblasti telemedicíny je stále soustředěno na pracoviště v USA.

Od roku 1994 vidíme fenomenální růst zájmu o nový prostředek komunikace – vznik a rozvoj Internetu a internetových sítí. Se zvyšující se kapacitou a rychlejším připojením koncových uživatelů již není Internet využíván jen jako zdroj informací, ale stále častěji i jako nový prostředek komunikace pro přenos obrazu a zvuku. Využití Internetu v telemedicíně s sebou přináší i nové problémy – možnost adresování vyměňovaných dat a problém ochrany dat před zneužitím.

Historie telemedicíny v ČR je v porovnání s rozvojem v dané oblasti v USA relativně krátká a soustředí se převážně jen na rozvoj digitálních technologií. Hlavními iniciátory telemedicínských projektů byly zprvu telekomunikační provozovatelé, výrobci zdravotnické, telekomunikační a informační techniky, kteří v letech 1998-2002 realizovali pilotní projekty převážně v oblasti intervenční teleradiologie, akutní neurotraumatologie, telepatologie a telehematologie. Jejich cílem bylo získání praktických zkušeností s telemedicínskými vzdělávacími a konzultačními aplikacemi v prostředí České republiky.

Na Slovensku v rámci pilotního provozu telemedicíny půjde hlavně o rozvoj prezentační vrstvy v této oblasti. Elektronická zdravotní knížka občana (EZKO) by měla být rozšířená o stránky, které jsou schopné monitorovat a zpřístupňovat pro pacienta, rodinných příslušníků a taky přehled pro personál zdravotníků na vstupy ze systémů telemedicínských přístrojů monitorujících zdravotní stav pacienta a na základě analýzy zkompletovaných údajů navrhnout další postup v zdravotní starostlivosti pacienta.

Do krajin Evropské unie přináší telemedicína, resp. eHealth a elektronické zdravotnictví, množství výhod, které se postupně objevují až v dnešní době, i když největší rozvoj probíhal od 90. let 20. století. Dnes patří eHealth a telemedicína mezi zdravotní priority ve všech krajinách EÚ. Hlavním přínosem v této oblasti by měl být lepší prospěch občanům (lepší zdravotní starostlivost pro občany), společnosti (nové služby ve zdravotnictví, přínos pro modernější vzdělání, výzkum a vývoj), taky pro ekonomiku (významné finanční přínosy – vyšší efektivnost, nižší náklady na léčení, lepší kontrola nad určitými náklady na léky a zdravotní starostlivost, …). Ani finanční krize nějak obzvlášť neovlivnila projekty telemedicíny, proto se od nich taky očekává výrazně vyšší finanční přínos pro zdravotnictví. Z pohledu EÚ by mělo být cílem poskytnout pro euro-občana dostupnost zdravotnických služeb v rámci celé EÚ a vybudovat tak celoevropský prostor, proto je velmi důležité zabezpečit spolupráci národních systémů. Informativnost ambulancí a nemocnic postupuje dynamicky napřed, klíčové je zabezpečit jejich bezpečné propojení na národní úrovni, jak i na úrovni celé EÚ. Ochrana osobních údajů je v rámci eHealth klíčovým faktorem úspěchu a bude vyžadovat jednotný, celoevropský přístup hlavně kvůli jednoduchému mezinárodnímu přenosu všech informací a osobních údajů ve zdravotnictví. Uskutečnění eHealth projektů je náročné a nese s sebou obrovské riziko neúspěchu. To přineslo možnost vyměňovat si pozitivní zkušenosti (best practices) v rámci celé EÚ.  Zodpovědnost za provoz eHealth mají v jednotlivých krajinách národní operátoři, strategický rozvoj určuje Ministerstvo zdravotnictví v dané krajině. Setkávali jsme se s tím i v minulosti a objevuje se to samozřejmě i dnes, v období kdy vlastně média hýbou světem a každý se snaží prodat a zveřejnit všechny užitečné a věcné informace. Více krajin EÚ dokáže i malé úspěchy v eHealth a telemedicíně výrazně mediálně prodat.

Veronika Václavková

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.