Telemedicína v 90.letech v USA

Co je telemedicína?

–          Název pochází z řečtiny a latiny

–          Jako první počátky telemedicíny se uvádějí kouřové signály různých kmenů, kterými varovali příchozí před různými nemocemi

–          Systém karantény nebo prevence, používaný zejména v Africe

–          V námořnictvu– systém vlajkových signálů

–          První komunikace počátkem 20. Let v Antarktidě ke komunikaci osamělých lékařů na kontinentě s mateřskou zemí

–          Počátky rádiové komunikace pochází z Austrálie

–          Způsob vyšetření pacienta lékařem na dálku s využitím komunikačních technologií

–          Pokud jsou aplikovány komunikační systémy objevuje se telemedicína

–          V roce 1905 vedl holandský fyziolog pokusy s EKG na vzdálenost 1,5 km z nemocnice do své laboratoře s telefonem

–          V roce 1924 byl zveřejněn obrázek nemocného chlapce, jak na dálku komunikuje s lékařem prostřednictvím TV obrazovky

 

 

Telemedicína v USA

 60. léta 20. století:

  • První lékařské telemetrické programy NASA na pilotované vesmírné lodi za účelem monitorování tělesných funkcí astronautů.

1964: první interaktivní TV telemedicínský projekt pro poskytování zdravotní péče, uzavřené TV spojení mezi Psychiatrickým institutem v Nebrasce 112 mil daleko.

1967: interaktivní TV spojení bylo instalováno mezi Všeobecnou nemocnicí Massachusets a Loganským mezinárodním letištěm, Boston, Mass.

70. léta 20. století:

  • nejrůznější typy ukázek telemedicíny včetně satelitních projektů zdravotníků v odloučených aljašských a kanadských vesnicích.
  • Televize zůstala primárním médiem pro telemedicíny v průběhu 70.let Mnoho úvodních projektů  bylo garantováno USA, a mnoho dalších bylo placeno vládou USA skrz vládní organizace jako  Správní oblast zdraví, vzdělání, a sociálního zabezpečení nebo HEW, the Health Care Financing Administration známé jako HCFA ( HICK-Fuh) nebo Federální komunikující comisí – FCC.. Mnoho pilotních projektů bylo realizováno po celých Spojených státech, a většina z nich byla financována vládou Spojených států prostřednictvím agentur, jako jsou ministerstva zdravotnictví, školství a sociálních věcí nebo OV, Financování zdravotnictví správa známý jako HCFA (prohlásil balík-Fuh ), nebo Federal Communications Commission, FCC ..
  • Běžné prvky těchto projektů: drahé komunikační infrastruktury; absence komerčního lékařského, informačního a komunikačního vybavení; velmi výrazná omezení v interakci člověk-počítač; a většina z nich byla podporována americkou vládou.
  • Vysoký poměr nákladů a užitků: oslabení telemedicíny v USA v polovině 70. let

Druhá vlna telemedicíny:
národní krize zdravotnictví, telekomunikační revoluce, politická rozhodnutí

Příklad:

  • projekt telemedicíny WellCare : Boston, WellCare (Paris, France) a středně staré nemocnice: mezinárodní telerentgenologický systém mezi Saudskou Arábií a MGH (více než 6.000 lékařských snímků za rok pro telediagnózu a telekonzultaci v případě přibližně 600 pacientů).

V 90. letech měla telemedicína neuvěřitelný rozvoj díky novým a stále se vyvíjejícím technologiím

  • V 90.letech přišel nástup a popularita osobního počítače. This spurred new interest and developments in many forms of telemedicine that were based upon personal computer software. To vyvolalo nový zájem ve vývoji v mnoha formách telemedicíny, které byly založené na softwaru pro osobní počítače. These applications ranged widely in use across many medical specialties, but few found sustainable success. Tyto aplikace byly široce používány v mnoha lékařských oborech, ale jen málokdo našel udržitelný úspěch.
  • Od roku 1992 bylo v USA připraveno telemedicínské sledování pacientů ve věznicích, s cílem zjištění potřebné péče

 

Zdroje:

e-learning Telemedicína- doktorweb.cz

www.cittadella.cz/e3zdravi/sites/File/Zvarova/MP306/zvaraj06.pps

www.spidlen.cz/papers/phdthesis/disertace.pdfn

www.hrsa.gov

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.