Telemedicína v hygieně a epidemiologii

Co je to telemedicína?

Abychom se mohli blíže zabývat tím, jaké jsou možnosti využití telemedicíny v oblasti hygieny a epidemiologie, měli bychom si nejprve nadefinovat některé pojmy. Jako úplně základní se pak jeví pojem telemedicína. Když si tento termín rozdělíme na dvě slova, zůstane nám první „tele“, které pochází z řečtiny a v překladu znamená „na dálku“, a druhé slovo „medicína“ označující všeobecně „lékařství“. Známe tedy již přesný význam obou slov, jednoznačná definice telemedicíny jako takové však neexistuje, neboť samotný pojem je velmi obsáhlý. Z historie víme, že tento termín poprvé použil Thomas Bird, a to v 70. letech minulého století. Popisuje telemedicínu takový způsob poskytování zdravotní péče, při kterém lékaři vyšetřují své pacienty dálkově s pomocí telekomunikačních technologií. V té době se jednalo převážně o telefonické konzultace mezi pacientem a lékařem specialistou.

V současné době můžeme také telemedicínu definovat jako přenos různých typů medicínské informace, a to například hlasové, slovní, grafické, obrazové na vzdálenost, mezi lékařem a pacientem, mezi lékaři, mezi jednotlivými zdravotnickými pracovišti, a další.

Základní rozdělení telemedicíny

Pro větší přehlednost můžeme telemedicínu rozdělit na dvě základní části. Část první se věnuje poskytování medicínských informací široké veřejnosti a část druhá se věnuje hlavně využití informačních technologií (IT).

Dle mého názoru patří převážná oblast hygieny a epidemiologie tak, jak jí známe, právě do první zmiňované skupiny telemedicíny, tedy to poskytování medicínských informací široké veřejnosti. Kdokoliv v dnešní době má možnost vyhledat aktuální informace například o nebezpečných nemocech, které jsou rozšířeny v jednotlivých zemích. Zjistí také, jaké jsou formy prevence, vyhledatelné jsou i informace o příznacích a možnostech léčby. Nemocný je pak díky telemedicíně schopen konzultovat svůj zdravotní stav na dálku, má rychlý a neomezený přístup k nejnovějším medicínským informacím. Poskytování medicínských informací prostřednictvím informačních technologií, a to jak odborné, tak laické veřejnosti se jinými slovy může nazývat e-Edukace.

e-Edukace v oblasti hygieny a epidemiologie

E-Edukace by správně měla mít své místo na webových stránkách každého zdravotnického zařízení, případně organizace, jež se v oblasti hygieny a epidemiologie pohybuje. Mezi asi nejznámější a nejhojněji využívanou webovou stránkou v tomto ohledu bezesporu patří World Health Organization – Světová zdravotnická organizace. V rámci České Republiky pak určitě patří mezi velmi navštěvované webové stránky jednotlivých krajských hygienických stanic. Nejenom těmto, ale i dalším organizacím a jejich formě prezentace v rámci telemedicíny, respektive e-Edukace bych se chtěla věnovat v následujících řádcích.

World Health Organization

WHO jako nezávislá mezinárodní zdravotnická organizace pod OSN vznikla 7.4.1948 – tento den je také od té doby slaven jako mezinárodní den zdraví. V současné době je jejími členy 193 států a mezi hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče.

Oficiální webové stránky jsou www.who.int, české stránky pak nalezneme na www.who.cz.

WHO se na svém serveru věnuje zdravotní situaci a její základní specifikaci jednotlivých zemí. Zároveň je pro každou zemi možné dohledat aktuální informace, jako je výskyt různých onemocnění, přírodních katastrof, doporučených očkování, apod.

V současné době je aktuální například výskyt Corona Viru. Tento vir se dle posledních zpráv nachází převážně v zemích Blízkého východu, jako je Saúdská Arábie a Spojené Arabské Emiráty. Od počátku šíření viru v roce 2012 došlo k cca 300 nákazám a téměř 100 úmrtím. WHO ke Corona Viru vydalo aktuální vyjádření, které je dostupné veřejnosti a které se snažší co nejjednodušším jazykem popsat akurátně případná rizika.

V rámci svých webových stránek WHO pomocí kampaní také zvyšuje povědomí o jednotlivých nemocech. Těmto jsou pak specificky věnovány některé dny v roce, např. World Malaria Day, World Hepatitis Day, World AIDS Day. Tyto dny slouží pro osvětu široké populace. Za zmínku určitě taktéž stojí, že v současnosti probíhá tzv. Světový imunizační týden, který pokládá jednoduchou otázku každému z nás, a to, zda máme všechna očkování v pořádku.

I české webové stránky WHO jsou laděny v podobném duchu a na úvodní straně nalezneme informace o světovém imunizačním týdnu. Mimo jiné je však tento server více zaměření na aktuální situaci a věnuje se tak hlavně Evropě a potažmo České Republice a projektům k ČR se vztahujícím.

Krajské hygienické stanice

Servery krajských hygienických stanic patří k další důležité formě e-Edukace, která je v oblasti hygieny a epidemiologie volně přístupná veřejnosti. Jak už název napovídá, dle krajů ČR nalezneme vícero hygienických stanic, které mohou mít zřízeno až několik dalších poboček.

Webové stránky krajských hygienických stanic se pak věnují hlavně lokální situaci. S tím že zde ale zároveň nalezneme důležitá celosvětová data, i když již v menším měřítku. Mezi důležité materiály, které zde může jednotlivec dohledat, je například každý měsíc vystavovaný seznam výskytu povinně hlášených přenosných onemocnění na daném území. Podle poslední zprávy, která porovnává výskyt různých onemocnění za měsíc březen, a to od roku 2010 do 2014, si můžeme všimnout, že v letošním roce je největší výskyt planých neštovic (území Prahy, 353 onemocnění za 3/2014, zatímco pouze 172 onemocnění za 3/2010). Za pozornost taktéž stojí na stejném území nárust akutní hepatitidy A, kdy v březnu roku 2010-2012 byl vždy registrován pouze jeden nemocný a v 3/2014 bylo naměřeno celkem 17.

Další důležité inforamce, které každá krajská hygienická stanice udává, se týká očkování. V rámci jejich webové stránky tak nalezneme nejen seznam doporučených očkovacích center, ale také jejích očkovací kalendáře. Mnohdy je možné se k očkování přihlásit v rámci online formuláře, a to na konkrétní den a hodinu.

Další užitečné e-Edukační servery

V dnešní moderní době je opravdu jednoduché dohledat potřebná data v rámci internetu. V rámci hledání specifické informace lze využít vyhledávačů, které nám na základě námi zvoleného slova doporučí nejužitečnější odkazy. Tímto způsobem jsem narazila například na stránky České vakcinologické společnosti ČLS JEP. Tato společnost se už svým názvem zabývá předcházením onemocnění, která by mohla být svou podstatou určitě i epidemiologická. Dalším informačně bohatým serverem je Státní zdravotní ústav. Jak již bylo zmíněno v úvodu, jsou to často i nemocnice samotné, které v rámci svých serverů edukují širokou veřejnost a mohou taktéž vydat aktuální doporučení (například akutní havárie vody, která by snížila její kvalitu v okolí, přílišný smog, apod.).

Závěr

Telemedicína, tak jak jsme si ji dnes představili, představuje z velké části hlavně volně dostupný edukační materiál. Díky množství dohledatelných informací může daný jedinec ve finále ušetřit práci odborníkům, kterých by se musel dotazovat. Takto však mohou být v mnoha ohledech samostatní, případně přijít již s konkrétním dotazem. Představili jsem si několik základních serverů organizací/společností, které se zabývají vzděláváním a informováním populace v oblasti hygieny a epidemiologie. K těm stěžejním určitě patří World Health Organization, z lokálních bych pak připomněla jednotlivé Krajské hygienické stanice.

Eva Šípková

Příspěvek byl publikován v rubrice eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.