Telemedicína v ORL

Termínem telemedicína je myšleno použití telekomunikace společně s informačními technologiemi k tomu, aby mohla být zajištěna potřebná zdravotní pomoc i na dálku. Telemedicína je také používána v případě pohotovosti a kritické péče. Telemedicína jako taková vznikla ve dvacátém století a vyvíjela se společně s rozvojem telekomunikačních a informačních technologií. V raných počátcích se jednalo pouze o telefonické spojení, které v pozdější době vystřídaly videotelefony, a jiná profesionálně určená zařízení.

Co se týče pozitivních a negativních stránek, hlavní výhodou je, že i pacientům žijícím prakticky kdekoliv, může být poskytnuta péče od předních specialistů, u kterých je dostupnost v některých případech až velmi komplikovaná. Díky vzájemné spolupráci může právě telekomunikace umožnit týmu specialistů z odlišných částí světa diskutovat problém určitého pacienta a zvolit tu nejúčinnější léčbu. Jako dalším pozitivním dopadem telemedicíny může být i její následná aplikace do medicínské výuky a tím pádem nabývání praxe v jejich specializaci. Dalším signifikantním kladem telemedicíny je bezesporu eliminace přenosu případných infekcí, nebo parazitů mezi doktorem a pacientem. Jako výhodu můžeme zvažovat využití telemedicíny v případech např. těžšího ochrnutí, kdy by převoz do nemocnice, nebo k lékaři vyžadoval sanitní účast.

Nicméně samozřejmě existují i negativní stránky telemedicíny. Začneme-li samotným vybavením, aby mohlo být vyšetření prováděno, jedná se o velmi drahá technická zařízení, která vyžadují odbornou účast specialistů při jejich implementaci a celkovém zprovoznění. Dalším rizikem je neúčast odborné pomoci, kdy v případě komplikací, či náhlé nefunkčnosti zařízení může být ohrožen život člověka.

V dnešní době se telemedicína rozděluje do několika kategorií a pododvětví, např. teledermatologie, telekardiologie, telepsychiatrie, teleradiologie, telepatologie, aj. V této práci se budeme zabývat telemedicínou v ORL, resp. teleaudiologií. Teleaudiologie je využití telemedicíny k poskytnutí audiologických vyšetření. Pojem teleaudiologie jako takový byl prvně představen doktorem Greggem Givensem v roce 1999, na univerzitě ve Východní Karolíně, USA. První internetový audiologický test byl dokončen v roce 2000 právě doktorem Givensem, Balchem a Kellerem. A jako první mezinárodní test bylo v dubnu roku 2009 prováděno vyšetření z Dallasu až do jižní Afriky.

Na následujícím obrázku (obr. 1) vidíme vzestup telemedicíny od roku 2007, do roku 2012, kdy se telemedicína přesunula dokonce na první místo před případy, kdy musel specialista dorazit na místo.

(obr.1)

http://www.neurosurgery.pitt.edu/sites/default/files/ccn/Telemedicine-Growth.jpg

Zdroj: http://www.neurosurgery.pitt.edu/sites/default/files/ccn/Telemedicine-Growth.jpg

Co se týče teleaudiologických testů, existují v podstatě dva typy, tím je tzv. asynchronní test, tedy pacient je testován a jeho výsledky jsou následně uloženy a zaslány specialistům buď přes email anebo internet. A dalším typem je synchronní testování, tedy testován, které probíhá v přítomném čase, jako kdyby pacient seděl hned naproti lékaři, a díky skvělému vybavení je vyšetření téměř nerozeznatelné, až s rozdílem, že pacient není ve skutečné fyzické vzdálenosti od vyšetřujícího lékaře.

Jak již bylo řečeno, v případě telemedicíny se jedná o relativně mladé odvětví, které se rozvíjelo především v posledních dvou desetiletích, společně s neuvěřitelně rychle rostoucím odvětvím informačních technologií. Díky telemedicíně je poskytováno efektivní a cenově dostupný prostředek k poskytnutí vyšetření i v audiologii.

Právě díky rozvoji informačních a telekomunikačních technologií, se poskytování telemedicíny stalo reálné i v odvětví otolaryngologie. Telekomunikační metody v poskytování otolaryngologických vyšetření se začalo uchycovat jak v nemocnicích, ale i v privátních ordinacích, či v domovech pacientů. Tyto telekomunikační aplikace mění způsob, jakým je celá otolaryngologie poskytována ať už v případě poskytnutí základní péče, či na specializované úrovně.

Na následujícím obrázku je zobrazeno propojení telemedicínských metod, zkoumaných na lékařské fakultě univerzity v Sao Paulu v Brazílii, pod dohledem jednoho otolaryngologa a tří audiologů z institutu Sul Mineiro de Otorrinolaringologia (ISMO) a Brazilského institutu otolaryngologie, lokalizovaném v Pouso Alegre. Metoda byla aplikována 8. 4. 2010 ve vzdálenosti 200 km.

(obr. 2)

http://www.scielo.br/img/revistas/iao/v16n3/en_a12fig01.jpg

Zdroj: http://www.scielo.br/img/revistas/iao/v16n3/en_a12fig01.jpg

 

V případě vhodných technických a klinických podmínek, může být použit tzv. fiber-optic NPL, což je interaktivní nástroj k vyhodnocování různých patologických změn s vysokým stupněm reliability. Klinický protokol je vhodný jak pro interaktivní způsob vyšetření (tedy přímý), tak ale i pro tzv. store-and-forward, tedy způsob, kdy je vyšetření zaznamenáno a dále pak odesláno dál (přes email, aj.) fiber-optic NPL a následně další jeho hodnocení. Jako další aplikace telemedicíny v otolaryngologii byly nastíněny a to tzv. otoskopie, zkouška vnitřní dutiny, a také zhodnocení vnější patologie obličeje.

Obecně předpokládáme, že telemedicína v otolaryngologii zaujme místo v různých způsobech propojení, tedy interakcí mezi PCP a specialisty (rutinní vyšetření chrapotu, nebo také dysfagie), v tomto případě se jedná převážně o použití techniky store-and-forward. Je konzultována odborníky z pohotovosti, ale i specialisty jako přímo otolaryngology, dále pak chirurgy, aj. Což znamená, že potencionálně jsou zde minimálně tři značné výhody plynoucí z přijetí telemedicíny v otolaryngologii, ale i v jiných lékařských oborech. Z toho plyne mnoho zachráněných životů a včasných odhalení nemocí, v případě otolaryngologie se jedná především o včasná odhalení rakoviny krku, či nálezu v jiné části hlavy, čímž pacienti ušetří jak na výdajích zdravotní pojišťovny, ale i efektivněji využijí čas, apod.

Zvýšená úroveň zdravotnického vzdělávání specialistů a interakce je tím mnohem rychlejší, ale také přímá. Právě díky těmto důvodům, společně v kombinaci s vyšším počtem návštěv specialistů v základní péči, související hlavně s problémy v oblasti otolaryngologie je telemedicína v této oblasti na nejlepší cestě se v příštích letech stát jednou z předních aplikací, používajících se celosvětově.

Němečková Monika

Příspěvek byl publikován v rubrice eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.