Telemedicína ve stomatologii

Telemedicína pojem, který nejdříve rozdělíme na předponu tele-, původem z řečtiny, což znamená na dálku a medeor původem z latiny, což znamená léčení. Tedy dohromady pojem telemedicína  znamená komunikace na dálku, za účelem poskytnout informace k léčení.

Telemedicína se dnes využívá v mnoha odborných odvětvích, především v technických a odborných. U nás zatím, ale nenachází moc velké využití a to především z finančních důvodů. Také kvůli určitým kauzám, jež u nás proběhly, bude telemedicína a eHealth i na dále málo rozšířená.

Telemedicína ve stomatologii neboli teledentistry, jak je tento název užíván ve světě, je obor relativně nový. Je to kombinace telemedicíny a zubního lékařství, jejímž obsahem je zasílání a výměna snímků na větší vzdálenost, za účelem léčby a konzultace s odborníkem. Jako každé odvětví či systém má i teledentistry. Mnoho zubařů ji nevyužívá z důvodu nevědomosti, neboť netuší, jaké jsou její cíle a výhody a následně i jak se do ní zapojit.

Jak je zmíněno výše, jedná se o spojení telekomunikace a péče o chrup. Vzhledem k obrovskému růstu technologií má teledentistry velkou možnost změnit dosavadní praxi a tvář zubní péče.

Pojem teledentistry použil poprvé Cook v roce 1997, a sice jako „praxi pomocí video-konference, technologie pro diagnostiku a poskytování poradenství na dálku.“

V dnešní době má už většina velkých stomatologických klinik počítačový registr pacientů, elektronické fakturace, digitální rentgen, intraorální kamery, digitální fotoaparáty a střediska, která jsou ještě lépe vybavena, mají 3D počítačové systémy pro protetickou zubní rekonstrukci a 3D kužel paprsků počítačové tomografie, měření a navigace v orální a maxilofaciální operaci. Také se využívá mnoho jiných počítačových systémů vysoké kvality. V minulosti jsme si ani nedokázali představit, že bychom tyto technologie mohli využívat.  Díky těmto technologiím se zvýšila kvalita poskytované péče i možnost částečné či úplné koordinace pacienta na velkou vzdálenost od centra zdravotní péče nebo od zubního lékaře. Systém teledentistry je dále využíván ke sdílení informací o pacientech, jejich rentgenových snímků, grafických znázornění paradontu a tvrdých tkání, aplikované terapie, laboratonních testů a výsledků. Toto sdílení je velmi důležité pro pacienty, kteří potřebují odbornou konzultaci a spolupráci lékařů.

Důvody proč by měla mít teledentistry přednost před jinými komunikačními technologiemi:

–          Výhody: rychlost, nízké náklady, účinnost, dokumentovaná konzultace, minimalizovaná obsazenost, současná komunikace mezi více účastníky, asynchronnost

–          Nevýhody: nutnost zaškolení, tlak na okamžitou odpověď, dojem, nedorozumění, obavy ze soukromí

Metody telekonzultace

Existuje již několik telekonzultačních metod, které jsou hojně využívány. První metoda je tzv. Real-Time konzultace, neboli konzultace, která probíhá mezi pacientem a zubařem skrze videokonferenci, kdy pacient dentistu nejen vidí, ale i slyší a je tedy schopný s ním komunikovat z různých míst. Další metoda je Store and Forward, pomocí níž sdílí dentista informace o klientovi, jeho snímky a kliniku s danými odborníky, a má tak možnost tyto informace konzultovat. Tato metoda se od ostatních liší v tom, že se pacient dané konzultace neúčastní. Třetí metoda je známá jako Metoda vzdáleného monitorování, kdy je pacient monitorován na dálku z prostředí domova či nemocnice.

Nezbytnou součástí, bez které by teledentistry nemohla fungovat, je internet, neboť je skrze něj možné přepravit velké množství dat během malé chvilky.  Žádný systém či konzultace na dálku by se neobešla bez přístupu k Internetu. Vzhledem ke zvýšené rychlosti přenosu dat se lékaři a IT specialisté shodují na tom, že se teledentistry stane velice cenným zdravotnickým nástrojem. Tento systém podstatně zvýšil spokojenost pacienta a současně snížil náklady spojené s převodem nemocnice na nemocnici. Můžeme tedy konstatovat, že Internet je základem moderní teledentistry.

Důkazy v teledentistry

Role v ústní a čelistní chirurgii – Konzultace telemedicíny, k určitému posouzení pacientů pro dentoalveolární chirurgii v celkové anestezii a nasotrachealní intubaci, jsou stejně spolehlivé jako ty, které jsou prováděny klasickými metodami. Telemedicína je stejně účinná a efektivní pro poskytování předoperačního zhodnocení, v případech, kdy je převoz pacienta obtížný a nákladný.

Role v endodoncii – Zubaři mohou identifikovat určitý problém, na základě snímků, které jsou jim zaslány. Podle těchto materiálů mohou například diagnostikovat periapikální léze předních zubů. Iv tomto oboru se snižují náklady.

Role v ortodoncii – V ortodoncii se běžně používají technologie, založené na počítačové bázi, jako je například užití 2D a 3D modelů a všechny specialistovi analýzy. Následně je provedeno měření a vyhodnocování, a sice pomocí softwaru na zpracování. Dále bylo dokázáno, že užitím teledentistry se snížil počet nevhodných doporučení, a naopak jim tento systém umožnil nabídnout lepší a vhodnější služby pro pacienty.  Teledentristry je též možné využít jako pohotovost, kdy může pacient snadno a rychle vyřešit svůj problém z pohodlí svého domova. Odpověď, kterou lékař pacientovi sdělí, může pacienta uklidnit i na dálku, aniž by jezdil do ordinace, a tak se snižuje i počet návštěv ordinace, kterou tak můžou využít pacienti se skutečně naléhavým případem.

Role u protéz – Videokonference byla užita pro diagnózu a plánování léčby pacientů, kteří potřebovali protetickou nebo ústní léčbu. Bylo tak dokázáno, že video-konzultace v zubním lékařství zvýší počet odborných služeb v nedostupných či řídce obydlených oblastech.

Role v paradontologii – Telekomunikační systém založený na internetu, byl vyvinutý pro americké ministerstvo obrany zubní kliniky a je prokázáno, že počet konzultací vzrostl. Patnáct pacientů podstoupilo operaci paradontu. Za týden jim byly stehy odstraněny pod vzdáleným dohledem peiodontisty.

Role v dětské a preventivní stomatologii – Teledentistry se ukázala být vhodná také jako vizuální vyšetření zubního kazu u malých dětí. K vizuálnímu vyšetření byla použita intraorální kamera, která je nákladově přijatelná. Následně byl navržen efektivní způsob screeningu předškolních dětí, kdy by, na základě non-invazivních fotografií a velkých vzdáleností mezi zubařem a dětským pacientem, diagnostika na dálku mohla představovat určité řešení.

Etické a právní otázky

Obavy o důvěryhodnost zubní informace a obavy ze zabezpečení elektronických informací jsou na místě. Systém se však snaží zajistit, aby soukromí pacienta nebylo ohroženo neoprávněnou osobou. Pacienti by si ale měli uvědomit, že informace, které poskytují přes internet, by mohly být zachyceny i přes maximální zabezpečení. Při užití teledentistry by měl být samozřejmostí informovaný souhlas. V případě selhání techniky by taktéž, mohlo dojít k tomu, že by pacientům mohla být poskytnuta nesprávná diagnóza či léčba. V dnešní době neexistuje žádný způsob, jak zajistit kvalitu, bezpečnost a účinnost. Naskytují se otázky typu ochrany soukromí, bezpečnosti, ale i odměna, daňové otázky spojené s elektronickým obchodem anebo udělování licence.

Závěr

Telemedicína se ve stomatologii neustále vyvíjí, praktici ji nakonec zahrnou do virtuální zubní kliniky a dají tak možnost vzniknout novému oddělení stomatologie. V budoucnu se tento systém může uplatnit například v řízení robotizovaných nástrojů, ale také jako možná zubní péče například na zaoceánských lodích, během letu do vesmíru nebo ve venkovských oblastech. Telemedicína již dosáhla určitých pokroků i dobrých výsledků, ale je zapotřebí neusnout na vavřínech a neustále ji zlepšovat.

Bukáčková Daniela

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív, eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.