Telemedicína ve stomatologii

Na přelomu století došlo k mohutnému rozmachu internetu obecně, a tak pochopitelně i ve zdravotnictví. Telemedicína je spojením informačních technologií a lékařství. Výrazně urychluje komunikaci, vyhledávání dat, a tím šetří drahocenný čas.

Jejími nespornými výhodami ve všech lékařských oborech je pochopitelně především zálohování a sdílení dat a jejich  rychlý přístup k nim. Ve stomatologii bych ale vyzdvihla ještě něco jiného. A to RTG.

V posledních letech si nedokážeme zubní lékařství bez rentgenových snímků představit. Klinickým vyšetřením se dovídáme jen nepatrnou část o tom, co se v dutině ústní a celém orofaciálním systému děje. OPG , přehledný panoramatický rentgenový snímek, je součástí vstupního vyšetření, dále pak ho zhotovujeme každé dva roky, kdy ho pojištěnci hradí pojišťovna. Získáme jím celkový přehled o stavu dutiny ústní, jelikož zachycuje obě čelisti,  temporomandibulární klouby, spodní části očnice, část maxilární dutiny a část nosní dutiny. Mimo preventivní vyšetření má ale hlavní význam v diagnostice retinovaných zubů, poloze a prořezávání třetích molárů, cyst, granulomů, čelistních anomáli, sledování průběhu ortodontické léčby a nebo fraktur.

V ideálním případě má lékař možnost zhotovení RTG snímků přímo v ordinaci , a intraorálního pak  rovnou na v křesle. Zdaleka ne všechny ordinace jsou ale takto vybaveny, a tak mají nějaké spolupracující pracoviště. Pacient si poté snímek přinese na CD nebo flash disku k ošetřujícímu lékaři, případně je snímek zaslán asistentem, který jej zhotovil, přímo lékaři. Obě pracoviště tak mají snímek zálohovaný, často se tak ke stomatologovi dostane dříve než pacient, a tak si může diagnózu a následný plán připravit, případně konzultovat a mnohdy tak odpadá jedna, pro pacienta zbytečná, návštěva. K tomuto je ale nezbytně nutné, aby byly programy těchto pracovišť kompatibilní. V určitých oblastech má většina lékařů stejný program. Poté je komunikace mezi radiologickým asistentem , ošetřujícím lékařem a případně  stomatochirurgem v krajském městě téměř okamžitá.

Má praktická zubní lékařka například uvažuje o emailovém rozesílání pozvánek na preventivní prohlídky. U spousty pediatrů obdrží rodiče mladých pacientů pozvánku poštou, a tak většinou prevenci nezanedbávají. U stomatologů to tak ale nebývá. Pacienti se často zubního lékaře „bojí,“návštěvy co nejdéle odkládají a přijdou až s akutním problémem. Pro jiné pacienty je ale také překvapením, že jdou s takovým zpožděním, protože se prostě jen zapomínali objednat. Emailem by mohli být upozorňováni na blížící se nutnost prohlídky a termín by si upřesnili telefonicky, jak jsou zvyklí, a nebo taktéž emailem. Navíc s klasickými papírovými pozvánkami by přibyly další náklady.

Myslím, že telemedicína ve stomatologii má ohromnou budoucnost.Vzhledem k tomu, že většina zubních lékařů je nucena „jít s dobou“ a neustále se vzdělávat díky modernizaci technologií, ať už po praktické nebo té virtuální stránce, je už tohoto odvětví patřičně využíváno a s nástupem mladalších generací jej bude jen přibývat.

Brigita Bardová, 1.LF

Příspěvek byl publikován v rubrice eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.