Telemedicínska konference v Brně 2013

Telemedicínska konference v Brně 2013

V dňoch 4.- 5. marca 2013 sa v Brne konal už 9. rokom medzinárodný kongres informačných technológií v zdravotníctve. Táto konferencia sa konala pod záštitou Rádiologickej kliniky LF MU, Fakultnej nemocnice Brno a Rádiologickej spoločnosti ČLS JEP. Hlavnými témami, ktoré boli diskutované nielen vrámci odborných sekcií, ale aj formou panelových diskusií, sa stali:

 „Počítač či diagnostická pracovná stanica alebo software a hardware pre hodnotenie snímkov”

„Nemocničné informačné systémy”

„Zasielanie snímkovej dokumentácie”

„Digitalizácia vo výuke a Varia”

Skutočný prelom v oblasti teleradiológie predstavovalo zavedenie formátu DICOM (digital imaging and communication in medicine), ktorého vývoj začal už v roku 1983 v Amerike a ktorý umožnil unifikáciu a následné zjednodušenie práce rádiológa. Dátová výmena nielen obrazových informácií umožnila zavádzanie počítačov a softwarov do zdravotníckych zariadení a vznik informačných sietí. Postupne sa v rádiológii objavovali digitalizované prístroje, najskôr to bolo CT, MR a angiolinky, potom ultrazvuk a skiagrafia, nakoniec RTG a mammografické prístroje. Zlacnenie a zrýchlenie internetu, zväčšenie prenosového dátového pásma v nemocniciach a existencia kvalitného šifrovania zaisťujúceho bezpečnosť dopomohli k zdieľaniu snímkov. Ďalej sa vyvíjali dátové úložiská systémov PACS. Podľa  MUDr. Bc. Martina Horáka z Radiodiagnostického oddelenia Nemocnice Na Homolce, Praha: „ Najdôležitejší článok, ktorý sa podľa môjho názoru podielal na dátovej výmene, potom tvorili sami lekári, ktorí sa nebáli skúšať a hľadať nové možnosti.”

MUDr. Horák tiež upozornil, že v ČR existujú dva veľké nezávislé systémy pre výmenu obrazovej dokunetácie: ePACS a ReDiMed. Ich výhoda spočíva v tom, že sú bezpečné, rutinne používané a ľahko ovládateľné. Prepojujú kohokoľvek a kdekoľvek, nezávisle na poskytovateľovi a príjemcovi dát. Dá sa povedať, že sú univerzálne a v ČR ich môžeme pokladať za unikátne. „V iných štátoch existuje síce mnoho obdobných systémov, ale nikde nie sú tak otvorené – i v rozvinutých zemiach nám ePACS a ReDiMed teda môžu len závidieť.“ konštatoval MUDr. Horák. Medzerou snáď len je, že ePACS ani ReDiMed spolu nekomunikujú, i keď používajú rovnakú technológiu a rovnaký formát- DICOM.

Ďalšou problematikou prednášky MUDr. Horáka bola telekonzultácia versus telerádiológia. Telekonzultácia slúži ku konzultácii zložitých nálezov, čo je ale dôležité, je nezávislá na technickom zázemí či vzdelaní toho, kto ju využíva. Nepotrebuje teda ani pracovno-právnu zmluvu. Naproti tomu, telerádiológia znamená prácu lekára- rádiológa. V tomto obore k svojej práci potrebuje odpovedajúce pracovné prostriedky, teda monitory a prehliadače s certifikátom DICOM určené pre diagnostiku. Nevyhnutnosťou je samozrejme aj pracovno-právna zmluva.

Aká nás čaká budúcnosť v posudzovaní snímkov na diaľku?  Zrejmý je fakt, že sa dočkáme rozsiahlejšieho využitia telerádiológie. Nesmieme ju však degradovať kvantitou a zároveň degradovať na telekonzultáciu tým, že ju budeme prevádzať na smartphonoch či tabletoch. Dobrý rádiológ sa totiž odlišuje práve dobre odvedenou prácou a kvalitnými podmienkami pre ňu, teda certifikovanými prostriedkami.

 

Zdroje:

http://www.telemedicina-brno.info/

http://www.zdravky.cz/kongresovy-list/aktualne/telemedicina-brno-2013

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.