Výuka e-Health a telemedicíny na vysokých školách UK

Výuka e-Health a telemedicíny na vysokých školách UK

Všichni moc dobře víme, že se informační technologie posouvají každým dnem o kus kupředu. Pomáhají nám usnadnit každodenní život. Na přelomu 20. a 21. století se dostává do podvědomí nové slovo e-Health a telemedicína. Je to spojení dvou oborů – lékařství a informatiky.

Proč vyučovat e-Health a telemedicínu na vysokých školách?

Odpověď je jasná. Použití telemedicíny a e-Health je hudba budoucnosti a je velmi důležité, aby ji studenti medicíny a lékaři ovládali. Studenti lékařských fakult by se měli s telemedicínou a programem eHealth seznamovat již na vysokých školách. Lépe se tím připraví na praxi. Je samozřejmě snadnější „hodit“ vystudovaného čerstvého lékaře přímo do „tele a e-vody“ a říci mu: „Plav!“ … Ale pro předcházení spoustě komplikací a nervovému zhroucení daného e-plavce, tleskám zařazení výuky e-Health a telemedicény již na lékařské fakultě.

Proč vyučovat e-Health na lékařských fakultách?

Tato odpověď také není žádnou hádankou. Pokud by lékaři neuměli zacházet s „e“ a „tele“ technologií, logicky by k diagnostice a obsluze své práce potřebovali dalšího, již kvalifikovaného, člověka v oblasti informačních technologií. Bylo by to zdlouhavé a zbytečné. Proto by měli lékaři ovládat i tuto disciplínu. Nabízí se k tomu jedno staré čínské přísloví: „ Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život… „. Tedy naučme lékaře pracovat s e-Health a znát telemedicínu a budeme se (jako pacienti) mít lépe…

Výuka e-Health a telemedicíny na lékařských fakultách UK

Fakultou, která se nejvíce zajímá o výuku e-Health a telemedicíny je 1. Lékařská fakulta UK v Praze. Tato naše největší lékařská fakulta spolupracuje s fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Má dokonce svoje vlastní centrum, které se jmenuje: Centrum pro e-Health a telemedicínu Děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (CET). Toto centrum si dalo za cíl vytvoření tematicky vyprofilovaného centra výzkumu a vývoje v oblasti e-Health a telemedicíny se kterým souvisí i výuka telemedicíny na 1.LF a FBMI na ČVUT v Praze.

Na 1.LF existuje volitelný předmět, který se jmenuje přímo „e-Health a telemedicína“. Tento předmět je jednosemestrální. Na první přednášce se studenti dozví, co to vlastně telemedicína a e-Health je, seznámí se s historií těchto technologií a jejími použitími ve světě. Další výuka potom probíhá přes internet. Je to sice jen počáteční seznámení s těmito novými možnostmi, ale alespoň se tyto technologie dostanou do podvědomí přihlášených studentů.
Na stránkách studentů 1.LF ( www.studenti-lf1.cz ) byl také zveřejněn článek, který zve studenty a zaměstnance na seminář pořádaný Národním telemedicínským centrem s názvem: „eHealth 2012: Současný stav a perspektivy elektronického zdravotnictví v ČR“. Myslím si, že do podvědomí studentů se tato akce dostala, i já samotná jsem ji zaznamenala. Velkou výhodou pro studenty je, že vstup byl zadarmo.

Je velkou škodou, že neexistuje žádný povinný předmět na této škole, který „donutí“ studenty se o toto velice zajímavé téma zajímat. Ale jsem si jista, že během pěti až deseti let to bude jiné, už jen díky projektu, který připravuje Centrum pro eHealth a telemedicínu Děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (CET)

Co se týká jiných lékařských fakult UK ( 2.LF, 3.LF, LFP, LFHK), zdá se, že jsou za 1.LF velice pozadu. O výuce tohoto předmětu není nikde ani zmíňky. Lituji tedy současné studenty, potažmo budoucí lékaře „e-plavce“ , kteří až za pár let zjistí, že e-Health a telemedicína existuje.

Použité odkazy:
www.cet.lf1.cuni.cz/centrum-pro-ehealth-a-telemedicinu-dekanatu-1-lekarske-fakulty-univerzity-karlovy-v-praze-cet
www.studenti-lf1.cz/home/kalendar-akci/oficialni-akce-fakulty/pozvanka-ehealth2012
www.ezdravi.cz
www.lf1.cuni.cz

 

Jana Gricová, 1019 1.LF

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.