Výuka eHealth a telemedicíny na VŠ a akademická spolupráce eHealth (nekomerční). Rozlište výuku na technických školách a lékařských fakultách.

eHealth znamená elektronické zdravotnictví, které využívá informačních a komunikačních technologií. Součástí tohoto oboru je telemedicína, což znamená dálkový přenos lékařských komunikací. První využití telemedicíny bylo již v 60. letech 20. století ve skandinávských zemích u pacientů se srdečním selháváním. Této metody využili také astronauti v programu NASA. V následujících letech byly satelitní projekty v odlehlých lokalitách na Aljašce či v Kanadě.

Cíl výuky eHealth na lékařských fakulátch

Cílem výuky eHealth je především zvýšení kvalifikace studentů v oblasti zdravotnictví. Jedná se získání nových zkušeností a odborných znalostí, kvalitní příprava studentů na výkon lékařského povolání a zvýšení kvalifikace akademických pracovníků.

Výukou eHealth a telemedicínou se nejvíce zabývá 1.lékařská fakulta UK v Praze, která spolupracuje s fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Součástí této fakulty je i centrum, které se nazývá Centrum pro eHealth a telemedicínu Děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (CET). V tomto centru probíhají výzkumy a vývoj v oblasti eHealth a telemedicíny.

Výuka eHealth a telemedicíny na 1. lékařské fakultě UK v Praze probíhá jako předmět volitelný, který je jednosemestrální a je vyučován prostřednictvím elearningu. Obsahem tohoto předmětu je představení oboru jako takového, včetně jeho historie a jeho vývoje po dnešní dobu. Bohužel je předmět pouze volitelný, tudíž značná část studentů se s tímto oborem setká pouze v praxi.

Ostatní lékařské fakulty UK, jako je 2. lékařská fakulta v Praze, 3. lékařská fakulta v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Lékařská fakulta v Hradci Králové, jsou značně pozadu, protože studenti těchto fakult nemají možnost podobného předmětu jako studenti 1.lékařské fakulty v Praze.

Dominika Velebová, DiS.

Příspěvek byl publikován v rubrice eHealth a telemedicína, Seminární práce 2014, Uznané seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.