Zdravotnícke noviny

Seriál o eHealth a telemedicíne 

E-health a telemedicína sú nové odbory medicíny. Ich výučbou na 1. lekárskej fakulte UK sa zaoberá Centrum pre eHealth a telemedicínu, kde predmety s touto tematikou prednášajú Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. (eHealth a telemedicína), Ing. Karel Hána, Ph.D. (Informačné technológie, telemedicína a virtuálna realita), Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. (Biokybernetika a podporné technológie v medicíne) a Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc (Informačné a komunikačné technológie, Zdravotnícka informatika). Portal niz.sk publikuje pre lekárov a zdravotníkov základné vzdelávacie texty v odbore.

Autorom textov v tejto rubrike je Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D., ktorý je verejnosti známy predovšetkým ako odborník na chudnutie, diéty. Leoš Streda prednáša na tému obezita na 1. lekárskej fakulte v Prahe, kde vedie výskum v odbore eHealth (e-health) a telemedicína. V jeho rámci prednáša študentom Monitoring a terapiu obezity a ako zástupca vedúceho oddelenia eHealth a telemedicíny děkanátu 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej vedie telemedicínsku ordináciu pre obéznych pacientov. Pre Zdravotnícke noviny pripravil seriál na tému eHealth a telemedicína, ktorý vo slovenskej verzii predkladáme v tejto rubrike.
Jeho diéta na chudnutie StředaForm, ktorú vyvíjal a overoval desiatky rokov, patrí k najúspešnejším systémom pre riešenie problému ako schudnúť. Pôsobí účinnejšie než populárne Dukanova diéta, krabičková diéta či delená diéta.

————————————-

Autorem textů v této rubrice je Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D., který je veřejnosti znám především jako odborník na hubnutí a diety. Leoš Středa přednáší na téma obezita na 1. lékařské fakultě v Praze, kde vede výzkum v oborech eHealth (e-health) a telemedicína. V jeho rámci přednáší studentům Monitoring a terapii obezity a jako zástupce vedoucího oddělení eHealth a telemedicíny děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vede telemedicínskou ordinaci pro obézní pacienty. Pro Zdravotnické noviny připravil seriál na téma eHealth a telemedicína, který v české i slovenské verzi předkládáme v této rubrice. Jeho dieta na hubnutí StředaForm, kterou vyvíjel a ověřoval desítky let, patří k nejúspěšnějším systémům pro řešení problému jak zhubnout. Působí účinněji než populární Dukanova dieta, krabičková dieta či dělená dieta.

Komentáře nejsou povoleny.